Kan du få dagpenge, hvis du er hjemme på grund af Corona?

DecorativeHvad sker der med dine dagpenge, hvis du kommer i karantæne pga smittefare eller risiko for Corona-smitte?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 11. marts 2020 meldt dette ud:

Hvis du er smittet med COVID-19 og derfor er i isolation

Isolation er en foranstaltning, som iværksættes af sundhedssystemet (læger), når en person er konstateret smittet. Dette kan ligeledes foregå under indlæggelse, hvis der er behov for dette, eller i hjemmet, hvis personen ikke er meget syg. Lægerne vil så sørge for den fornødne kontakt.
 
Hvis du selv er smittet med COVID-19, anses du for at være syg, og er derfor omfattet af de regler, der gælder for sygmeldte. Det vil sige at du kan få sygedagpenge i perioden. 

Hvis du vurderes at være i høj risiko for at være smittet og derfor er i karantæne

Karantæne er en foranstaltning, som Styrelsen for Patientsikkerhed sætter i værk. Karantæne anvendes typisk hos personer, som ikke har symptomer, men som vurderes at have været i høj risiko for at være smittet. Karantæne kan enten foregå under indlæggelse, hvis der er behov for dette, eller hjemme.
 
Hvis du er i karantæne, anses du for at være syg, og er derfor omfattet af de regler, der gælder for sygemeldte. Det vil sige at du kan få sygedagpenge i perioden. 

Hvis du anbefales at blive hjemme i en periode, f.eks. fordi du har rejst i et særligt risiko-område, har været udsat for risiko for smitte på et særligt sted på et givet tidspunkt m.v.

Hvis du har været ude at rejse i særlige risikoområder anbefales det, at du bliver hjemme i to uger efter, at du har forladt området. At du skal blive hjemme betyder ikke, at du er i karantæne eller i isolation. Sundhedsmyndighederne kan også anbefale en borger at blive hjemme i en periode, hvis borgeren har været et særligt sted på et givet tidspunkt m.v.
 
En dagpengemodtager, der følger sundhedsmyndighedernes anbefaling og bliver hjemme i en periode, kan bevare retten til dagpenge, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 
• Dagpengemodtageren er umiddelbart forud for, at pågældende følger en anbefaling om at blive hjemme, fuldt ledig og dagpengeberettiget. 
• Dagpengemodtageren giver på første hverdag a-kassen og jobcenteret meddelelse om, at pågældende følger en anbefaling om at blive hjemme. 
• Dagpengemodtageren skal afgive en tro- og loveerklæring om årsagen til at bliver hjemme. Erklæringen skal afgives til a-kassen.
• Dagpengemodtageren skal i den periode, hvor pågældende følger en anbefaling om at blive hjemme, fortsat være tilmeldt hos jobcenteret som arbejdssøgende og have tilgængelige, godkendte cv-oplysninger på Jobnet. Hvis dagpengemodtageren ved periodens start endnu ikke har godkendte cv-oplysninger på Jobnet, skal pågældende lægge godkendte cv-oplysninger på Jobnet snarest muligt efter perioden er afsluttet.
 
Det betyder, at udeblivelse fra henvist arbejde, samtaler med arbejdsgivere om henvist arbejde, samtaler hos a-kassen eller jobcenteret og aktive tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) i en periode, hvor dagpengemodtageren følger en anbefaling om at blive hjemme, der er meddelt til a-kassen og jobcenteret, ikke får dagpengemæssige konsekvenser.