swipegesture

Anden aktør

Anden aktør er betegnelsen for forskellige private virksomheder, organisationer og andre, som Jobcentrene udliciterer en del af deres arbejdsopgaver til.

For eksempel kan en anden aktør stå for kurser, rådgivning og kontakten til dig.
Hvis dit kontaktforløb hos Jobcentret bliver udliciteret, enten helt eller delvist, får du besked om det fra dit Jobcenter. Du vil ofte få mulighed for at vælge mellem forskellige 'anden aktører'.