swipegesture

Dagpengeperiode

Dagpengeperioden viser, hvor længe du kan få dagpenge.

Dagpengeperiode for en lønmodtager

En dagpengeperiode er på 3.848 timer indenfor en 3-årig periode. 3.848 timer svarer til dagpenge på fuld tid i 2 år.

Det betyder, at når du har fået dagpenge i 3.848 timer eller de 3 år er gået, så er din dagpengeperiode slut.

Dagpengeperiode for en nyuddannet 

Nyuddannede har ret til en dagpengeperiode på 1.924 timer, svarende til 1 år indenfor en periode på 2 år. Læs mere