swipegesture

Hvad er et EØS-land?

EØS opstod som et samarbejde mellem EU og EFTA (European Free Trade Area), der er en mellemstatslig frihandelsorganisation. EØS-samarbejdet omfatter i dag:

  • Alle EU-lande
  • 3 EFTA-lande: Norge, Island og Liechtenstein
  • Schweiz

Se samlede liste over EØS-lande