swipegesture

Forhåndsgodkendelse

Normalt er en uddannelse afsluttet, når man har fået sin sidste karakter.

Men med specialeskrivning og hovedopgaver kan der gå lang tid fra aflevering til du får din  karakter.

Hvis du ikke skal forsvare dit speciale ved en mundtlig eksamen, er der mulighed for, at vejleder og censor kan forhåndsgodkende dit speciale, hvis de vurderer, at det vil blive godkendt. 

Med en sådan forhåndsgodkendelse af specialet, anses din uddannelse for afsluttet fra den dato, hvor vejleder og censor har skrevet under på forhåndsgodkendelsen.