swipegesture

Sygedagpenge

Sygedagpenge er en offentlig ydelse, du kan få, hvis du i en periode ikke kan arbejde pga. sygdom, eller fordi du er kommet til skade.

Det er din kommune, der står for at administrere og udbetale sygedagpengene.

Du kan dog få dagpenge fra CA, hvis du ikke har fast deltidsarbejde og bliver kortvarigt syg. Hvis du ikke bliver rask inden for 14 dage, overgår du fra at få dagpenge under sygdom til at få sygedagpenge. CA giver automatisk din kommune besked om dette.

Har du fast deltidsarbejde, kan du ikke få udbetalt dagpenge fra CA, hvis du bliver syg. I stedet vil du få sygedagpenge fra din kommune.

Læs mere om sygdom og ledighed

Læs mere om sygedagpenge på Borger.dk