swipegesture

Brug en case til dit speciale

Der er fordele ved at bruge en case i sit speciale. Og der er gode råd til at gribe processen an.

Det teoretiske kommer du ikke uden om i dit speciale. Men bruger du en virksomhed som case, får specialet en dimension, der både gør din opgave mere virkelighedsnær, og som fx kan åbne døre for dig.

Du kan bygge et case-baseret speciale op enten ved decideret at løse en udfordring, en konkret virksomhed selv ønsker at få løst, eller du kan bruge en virksomhed til at eksemplificere det fænomen eller den problemstilling, dit speciale belyser og undersøger.

Louise sammenlignede to virksomheders branding på TikTok

I 2022 var TikTok den spritnye dreng i klassen. Louise, der er cand. comm. i strategisk kommunikation og digitale medier fra RUC, var sammen med sine to specialepartnere interesseret i branding. De så derfor en spændende udfordring i at undersøge om virksomheders branding på TikTok krævede noget andet end branding på andre sociale medier.

Sådan fandt Louise sine cases

Specialegruppen lagde ud med at kortlægge hvilke danske virksomheder der overhovedet var til stede på TikTok. Researchen tog sit udgangspunkt i systematisk googling, fordi fænomenet var nyt og ubeskrevet. Og med bruttolisten i hånden opdelte de virksomhederne efter forskellige kriterier. Til sidst havde gruppen 5 potentielle cases.

Den konkrete kontakt

Nu skulle den konkrete kontakt etableres, og gruppen endte med LinkedIn som indgang. ”Det var et kritisk tidspunkt, for når man ikke er forbundet på LinkedIn, er der ikke mange tegn at gøre godt med,” fortæller Louise. De fandt de relevante brand managers, og sendte dem en besked med ét skarpt budskab: Vi vil gerne i dialog med jer om at bruge jer som case i vores speciale. Må vi sende dig en uddybende mail?

Hvorfor bruge en case?

 • Giver dit speciale en konkret dimension
 • Tester dine akademiske kompetencer i praksis
 • Udvider dit netværk og åbner døre
 • Giver dig sparring
 • Projektledelse i praksis

Pitchet er alfa og omega

Louises specialegruppe lykkedes med at få kontaktinfo på 3 ud af 5, og det opfølgende pitch pr. mail skulle bare sidde lige i skabet. ”Helt essentielt gælder det om at fokusere på, hvad virksomheden vil få ud af at være case. Husk at sætte dem i centrum for dit pitch. Det kan ikke siges tydeligt nok,” siger Louise.

Pitchet skal naturligvis også (kort!) fortælle, hvad du vil undersøge i dit speciale, og hvorfor lige præcis den givne virksomhed er i spil.

Forventningsafstemning up front

Når kontakten er etableret, og virksomheden er interesseret, gælder det om helt konkret at afstemme forventningerne til forløbet. Skal du ”bare” bruge virksomheden som empirisk undersøgelsesobjekt, er det ofte ikke lige så krævende for virksomheden, som hvis der er tale om et større samarbejde om at løse en specifik udfordring i virksomheden. Find ud af, hvor meget tid de har – og vurdér om de vil give det, du har brug for.

I Louises tilfælde, hvor resultatet blev et komparativt studie af to brands tilstedeværelse på TikTok, rammesattes samarbejdet for hvert brand til at inkludere interviews med to udvalgte nøglemedarbejdere samt tre møder af en times varighed. Alt online. Helt så præcist behøver du ikke aftale det up front, men en overordnet ramme skal du overveje nøje.

Processens sidste del

Da specialet var færdigt, fik de to virksomheder naturligvis resultaterne – i form af specialet. ”Hvordan I vil dele undersøgelse og resultater med virksomheden, vurderer I selvfølgelig selv og i dialog med virksomheden. Nogle vælger at supplere med en decideret præsentation,” fortæller Louise.

Og hun fortsætter: ”Jeg kan klart anbefale at bruge en case – eller flere – i ens speciale. Det gør det dejligt konkret, når du vil undersøge et fænomen.”

Case kræver research

 • Google er din ven. Start bredt for så at snævre ind.
 • Brug LinkedIn. Research både på virksomheder og på konkrete kontakter. Find gatekeeperne.
 • Brug uddannelsesstedernes databaser som fx CBS’ CareerGate.
 • Tjek Excelerate der kan matche dig med virksomheder.
 • Besøg karrierestande, sondér terrænet og find emner i god tid.

Bliv gratis studiemedlem af CA

Værd at overveje

 • Store, kendte virksomheder trækker naturligt. Men er det nødvendigvis det rigtige – og realistisk?
 • Skal du have en plan B i baghånden – og hvornår?
 • Hvis du ikke er fan af at række ud til helt fremmede, så alliér dig med nogen der er
 • Kan du bruge den virksomhed hvor du har studiejob, som case?
 • Få erhvervssociolog Rikke Østergaards gode råd til specialet med dig.