swipegesture

Tips og prompts

Niclas Randgaard fra CA giver dig gode tips og prompts, så du kan optimere dit arbejde med ChatGPT og andre chatbots.

24. oktober 2023

Den gode prompt

De kommandoer man skriver til en AI, som ChatGPT, kaldes ’prompts’.

Når du arbejder med ChatGPT, kan du opnå bedre resultater ved at optimere dine prompts. Har du deltaget i et af CA’s webinarer om ChatGPT, så vil dette ikke være nyt.

For at optimere dine prompts skal du være opmærksom på følgende:

De seks komponenter

Den gode prompt består af seks komponenter:

  1. Opgave: Dette er målet med prompten. Start altid opgavesætningen med en handling som "generer", "giv", "skriv", "analyser", osv.
  2. Kontekst: Giv relevant baggrundsinformation. Stil dig selv spørgsmål som: Hvad er brugerens baggrund? Hvordan ser succes ud? Hvilket miljø er de i?
  3. Eksempler: Inkluder specifikke eksempler eller rammer, som AI kan referere til for at forbedre kvaliteten af outputtet.
  4. Persona: Hvem vil du have ChatGPT til at være? Tænk på en ekspert eller kendt person, der vil være bedst egnet til at løse opgaven.
  5. Format: Beskriv hvordan du vil have svaret til at se ud. Ønsker du en liste, et afsnit, en e-mail osv.?
  6. Tone: Vælg en specifik tone for svaret, som formel, venlig, entusiastisk, pessimistisk, osv.

Rækkefølgen på disse komponenter gør en forskel. Opgaven er vigtigst og bør stå først. Ovenstående liste er skrevet i prioriteret rækkefølge.

Brug eksempler effektivt. Når du giver ChatGPT eksempler på hvordan noget skal være, så gør du brug af ”few-shot prompting”.

Det giver i langt de fleste tilfælde et mærkbart bedre resultat end hvis man gør brug af ”Zero-shot prompting”, hvilket er helt uden eksempler.

10. oktober 2023

Brug Custom Instructions

Custom Instructions i ChatGPT giver dig mulighed for at skræddersy ChatGPT’s svar ved at give specifikke instruktioner om, hvordan du ønsker, at ChatGPT skal reagere og hvad ChatGPT skal vide.

Dette kan være særligt nyttigt for professionelle, der ønsker at optimere deres interaktion med ChatGPT for at opnå mere relevante og målrettede svar. Er der noget, du altid skriver i dine prompts, kan du tilføje dem som custom instructions og slippe for at skrive det hver gang.

Et godt eksempel her er brugen af forkortelser. Man kan gøre ChatGPT opmærksom på hvilket fagområde man har, så den ved hvad forkortelser betyder for en. Eller informere om direkte og konkrete forkortelser, som ChatGPT skal kende. NLP kan f.eks. både være Natural Language Processing hvis man spørger en der arbejder med AI, men for en antropolog eller psykolog betyder det Neuro Lingvistisk Programmering.

Eksempler på brugbare instruktioner

Her er nogle eksempler på gode instruktioner, som jeg har fundet i artiklen ChatGPTs custom instructions are very underrated 

Startup founder:

 • Box 1: "Jeg er en startup-grundlægger, og dette er min virksomhed og dens mission."
 • Box 2: "Kort og præcist, tal om unikke salgsforslag, problem og løsning, forretningsmodel, indtægtsgenerering og resultater."

Skriv i din egen stil (god til studerende):

 • Box 1: "Jeg er en universitetsstuderende, du er min forskningsassistent. Jeg vil give dig et stykke tekst. Jeg vil gerne have dig til at fortolke stilen i denne tekst og besvare alle mine spørgsmål i denne stil." [indsæt teksten]
 • Box 2: "Din stil skal altid være formel og akademisk. Brug ikke unødvendige ord, og giv din mening, men efterlad plads til modargumenter."

Sprogfærdighed (enklere tekst):

 • Box 1: "Jeg vil gerne have dig til at svare på en måde, der forstås af almindelige mennesker. Jeg er ikke ekspert, så tal ikke som en."
 • Box 2: "Dine svar skal være præcise og konsekvente, men på en måde, hvor læsere med et universitetsniveau af viden kan forstå teksten."

Maksimer ChatGPT-respons:

 • Box 1: "Vær relevant, nøjagtig og nyttig. Maksimer værdi/karakter. Brug minimale tegn. Vær brutalt ærlig."
 • Box 2: "Brug ansvarsfraskrivelser, advarsler, undskyldninger. Vær overdrevent høflig eller formel."

Brug Ready to send

Ready to send er en hjemmeside hvor man nemt kan komme i gang med sin første instruktion.

30. august 2023

Du kan selv styre temperaturen  

Du har måske hørt om "temperatur"-parameteren, når du arbejder med ChatGPT. Jeg er selv blevet præsenteret for dette i både opslag på LinkedIn og i et webinar om ChatGPT.

Mens det er sandt, at temperatur kan styre graden af tilfældighed i modellens svar, så gælder denne parameter KUN for OpenAI’s API.

ChatGPT-chatbotten forstår altså IKKE hvis temperatur bliver præsenteret i en prompt.

I stedet for at justere temperatur kan du ofte bede ChatGPT om at skrive på en bestemt måde ved blot at inkludere det i dit prompt. For eksempel:

For et formelt svar: "Skriv et formelt svar om solsystemets planeter."

For et kreativt svar: "Fortæl mig en fantasifuld historie om en kat, der rejser gennem rummet. Vær kreativ."

For et kort og præcist svar: "Giv mig en kort og præcis beskrivelse af fotosyntese."

Ved at være specifik i din prompt, kan du guide ChatGPT til at producere det ønskede output uden at skulle justere tekniske parametre som temperatur.

Husk, at nøglen til at få det bedste ud af ChatGPT ofte ligger i, hvordan du formulerer jeres spørgsmål eller prompts.

17. juli 2023

Afslut dit prompt med at bede om spørgsmål

Afslut et prompt med at bede ChatGPT om at stille dig spørgsmål, der kan forbedre kvaliteten af det svar, du får.  

Hvis du i dit prompt fx skriver "Hvordan starter jeg en vinduespudser virksomhed?", får du et forholdsvis generisk svar. 

Skriv i stedet "Hvordan starter jeg en vinduespudser virksomhed? Stil mig spørgsmål med henblik på at afklare og forbedre kvaliteten af dit svar". 

ChatGPT vil så stille dig en række spørgsmål, hvor de svar du giver den, vil hjælpe den til at give dig et mere nuanceret svar som passer på din konkrete situation.