swipegesture

Frivilligt ulønnet arbejde

Normalt sker der fradrag i dagpengene for alt arbejde, uanset om det er lønnet eller ulønnet, og uanset om arbejdet udføres uden for normal arbejdstid eller på helligdage. Du kan slippe for fradrag for dit arbejde, hvis der er tale om frivilligt ulønnet arbejde for frivillige organisationer, foreninger m.v.

Oplys CA om dit frivillige arbejde

Det er vigtigt, at du oplyser CA om dit frivillige arbejde, så vi kan godkende det og informere dig om, hvilken betydning det har for dine dagpenge.

Du skal udfylde og indsende blanketten erklæring om frivilligt arbejde 

Du skal også huske at oplyse om antallet af timer med frivilligt arbejde, når du udfylder dit dagpengekort hver måned.

Du kan uden begrænsninger være frivillig i en forening eller organisation uden fradrag i dine dagpenge. Du må bare ikke løse opgaver, der normalt udbydes som lønnet arbejde eller kræver en særlig uddannelse.

Du kan fx have aktiviteter som:

 • Almindeligt forefaldende aktiviteter i sociale caféer, medborgerhuse, væresteder mv.
 • Deltagelse i almindeligt foreningsarbejde i kirkelige eller kulturelle foreninger, beboerforeninger eller forskellige hobbyklubber
 • Idrætsaktiviteter; fx som træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere
 • Besøgsven eller nabohjælp
 • Indsamler for nødhjælpsorganisationer, ekspedient i genbrugsbutikker eller aktiviteter i humanitære organisationer.

Hvis de opgaver, du udfører, også kan udbydes som lønnet arbejde eller kræver en særlig uddannelse, gælder andre regler. Læs mere i afsnittet ”Frivilligt ulønnet arbejde – op til 44 timer om måneden uden fradag”.

Du kan arbejde op til 44 timer om måneden uden fradrag i dine dagpenge, hvis:

 • Du udfører frivilligt ulønnet arbejde (for frivillige organisationer, foreninger m.v.), som kunne have været udbudt som lønnet arbejde, og
 • De opgaver, du løser, ikke har med den primære drift eller vedligeholdelse at gøre (se dog nedenfor)

Er du på efterløn, er grænsen 65 timer.

Det kan fx være opgaver som:

 • Rådgivning, der forudsætter en særlig uddannelse indenfor f.eks. sociale forhold og rettigheder samt juridiske eller økonomiske spørgsmål
 • Præst eller psykolog på krisecentre, i sociale eller humanitære organisationer

Vedligehold eller driftsopgaver

Du får fradrag for alle din arbejdstimer, hvis arbejdet har med den primære drift eller vedligeholdelse at gøre. Det gælder dog ikke, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og dette også er tilfældet i andre lignende organisationer. Læs mere i afsnittene nedenfor.

Hvis du laver frivilligt arbejde, der vedrører den primære drift i en organisation eller forening, skal der normalt modregnes i dine dagpenge for alle de timer, du bruger på det.

Det gælder fx personaleadministration eller økonomi- og organisationsstyring. Det gælder også for arbejde eller andre opgaver, som en offentlig myndighed ellers er forpligtet til at udføre, fx udbringning af mad til ældre.

Undtagelse:

Du får ikke fradrag i dagpengene, hvis begge disse betingelser er opfyldt:

 • de primære driftsopgaver har altid været udført af ulønnet arbejdskraft, og
 • arbejdet bliver i lignende organisationer udført af ulønnet arbejdskraft

Det kan være mindre administrative opgaver (fx arkivering eller receptionistopgaver) samt mindre koordineringsopgaver (fx ved indsamlinger, vagtplanlægning, bogholderi i mindre foreninger eller klubber).

Kontakt altid CA, så vi kan vurdere, om det frivillige arbejde skal fradrages i dine dagpenge.

Hvis du laver frivilligt vedligeholdelsesarbejde i en organisation eller forening, skal der normalt ske fradrag i dagpengene for alle de timer, du bruger på det.

Vedligeholdelse skal forstås som de funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden. Det kan fx være daglig rengøring, malerarbejde eller tilførsel af vand, varme eller el, som forudsætter, at du er autoriseret til at udføre arbejdet.

Undtagelse:

Der sker ikke fradrag for vedligeholdelsesopgaver, hvis det ulønnede arbejde opfylder alle disse fem betingelser:

 1. Kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig
 2. Arbejdet udføres lejlighedsvist
 3. Arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.
 4. Arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft, og
 5. Arbejdet kan udføres uden, der kræves autorisation

Du kan uden fradrag hjælpe til med lejlighedsvis rengøring eller den årlige hovedrengøring af klubhuset. Det gælder også maling af klubhuset eller af spejderhytten, opkridtning af boldbaner m.v.

Kontakt altid CA, så vi kan vurdere, om det frivillige arbejde skal fradrages i dine dagpenge.

Der findes en række særregler, der afhænger af hvilken kommune, du bor i.

Derfor beder vi dig undersøge hvilke særregler, der gælder i din kommune, før du søger om at få godkendt frivilligt ulønnet arbejde.