swipegesture

Obligatorisk pensionsopsparing af dagpenge

Det er vigtigt at spare op til pension – også når du i en periode af dit liv modtager en ydelse fra det offentlige. Derfor blev der fra 1. januar 2020 oprettet en obligatorisk pensionsordning, når du fx modtager dagpenge, feriedagpenge, kontanthjælp eller førtidspension. 

Staten indbetaler bidragene til din pensionsordning. Og de bliver ikke trukket fra dine ydelser fra CA.  Du får altså stadig det samme beløb (fx i dagpenge), som du ellers ville have fået.

Bidragene til din obligatoriske pensionsordning bliver indbetalt til ATP som en del af din ”ATP Livslang Pension”. Indbetalingen sker helt automatisk, så du skal ikke selv gøre noget.

I skemaet nedenfor, kan du se, hvor stor en procentdel af din ydelse, som bliver indbetalt hvert år frem til 2030.  

Senest i 2029 skal Folketinget beslutte, hvordan pensionen fremover skal udvikle sig.

Pensionen kommer helt automatisk til udbetaling, når du når folkepensionsalderen – og lige så længe, du lever. Du kan ikke få udbetalt pensionen før.

Du kan se alle dine indbetalinger, og hvor meget du kan forvente at få udbetalt fra ATP Livslang Pension på borger.dk 

På ”Mit CA” kan du kan se en opgørelse over dine ”år-til-dato indbetaling” af obligatorisk pension. Du finder oplysningerne under punktet "personlige oplysninger". 

Læs mere om Obligatorisk Pensionsordning på borger.dk