Fik bedre kontrakt

Ingen prøvetid - længere opsigelsesvarsel - mere ferie: Bo Behrmann fik bedre vilkår i sit nye job, da først ansættelseskontrakten havde været forbi CA Advokathjælp.

Egentlig var det frygten for fyring, der fik Bo Behrmann til at melde sig ind CA advokathjælp for et par år siden.

”Det globale firma, jeg arbejdede for, var igennem en masse landelukninger og nedskæringer på grund af finanskrisen. Så jeg meldte mig mest ind for at kunne få juridisk hjælp, hvis jeg blev fyret. Det blev jeg heldigvis ikke, så det blev først, da jeg blev headhuntet til et andet firma, at jeg benyttede mig af deres services”, siger Bo Behrmann.

Bundet af bred klausul

Han kontaktede CA Advokathjælp, dels fordi der var en konkurrenceklausul i den gamle kontrakt, som han, i sin tid, havde skrevet under på uden at tænke nærmere over det. Dels for at få kigget den nye kontrakt efter i sømmene.

”Konkurrenceklausulen var så bredt formuleret, at jeg havde svært ved at vurdere, om den ville være gældende, når jeg skiftede til det nye job, og hvilke konsekvenser det så ville have. Samtidig havde jeg fået et forslag til kontrakt fra mit nye firma, som jeg umiddelbart var tilfreds med, men der var en del punkter, om ferie og opsigelsesvarsler, som jeg ikke havde tænkt ordentligt over i de samtaler jeg havde med virksomheden”, siger Bo Behrmann.

Han blev med det samme ringet op af en advokat, der bad ham sende den gamle og den nye kontrakt. Allerede dagen efter ringede de sammen og gennemgik klausulen og diskuterede, om den ville komme i spil og forskellige scenarier, der kunne opstå.

”Advokaten gjorde mig opmærksom på, at det var vigtigt at få tilført et forbehold i den nye kontrakt, så kontraktens gyldighed ville bortfalde, hvis min daværende arbejdsgiver valgte at benytte sig af konkurrenceklausulen. Så ville jeg ikke komme i klemme på nogen måder”, siger Bo Behrmann.

Gennemgang gav pote

Dernæst blev fokus rettet mod ansættelsesvilkårene i det nye job.

”Den nye kontrakt blev gennemgået punkt for punkt, hvor alle små detaljer, fejl og formuleringer blev vendt og drejet, så jeg 100 % kunne forstå, hvad de enkelte punkter og formuleringer konkret betød for mig. Vi talte også om, hvad der egentlig var vigtigst for mig. I mit tilfælde var balancen mellem familie og arbejdsliv samt økonomisk sikkerhed ved opsigelse vigtige elementer”, siger Bo Behrmann.

Den nye kontrakt var en standardformular jf. funktionærloven med prøveperiode, en måneds opsigelse og 5 ugers ferie.

”Jeg ønskede egentlig ikke at miste mit optjente opsigelsesvarsel og min ekstra ferieuge. Det kunne advokaten godt forstå og gav uvurderlige tips og råd om, hvilke argumenter og evt. trade-offs, jeg kunne benytte i den sidste forhandlingsrunde for at få mine ønsker igennem”, siger Bo Behrmann.

Gennemgangen med advokaten gav pote i den endelige kontrakt. Prøveperioden blev fjernet, opsigelsesvarslet blev forlænget fra 1 til 4 måneder, og han fik sin 6. ferieuge skrevet ind i kontrakten. Derudover var der en del småting, som blev omskrevet så det fremstod tydeligere og til hans fordel.

”Der var altså ikke blot tale om et forløb, hvor kontrakten blev godkendt eller ikke godkendt ift. lovgivningen, men en langt mere personlig og individuel proces, hvor jeg selv blev mere opmærksom på hvilke behov jeg egentlig vægtede mest. Samtidig betød det, at jeg var ekstra godt klædt på ift. at forhandle de sidste krav på plads”, siger Bo Behrmann.

Få tjekket kontrakt ved nyt job

Han anbefaler alle at få gennemgået sin ansættelseskontrakt af en juridisk ekspert, inden man bare accepterer den nye arbejdsgivers udspil. Ikke mindst de nyuddannede.

”Som nyuddannet har du typisk ingen erfaring med ansættelseskontrakter. Du tænker kun på at få et job og skriver hurtigt under, selvom du risikerer at låse dig på klausuler og absolutte minimumsvilkår. Du glemmer, at når du først sidder med en kontrakt, så er du den udvalgte og sidder allerede i en gunstig forhandlingssituation. Dér kan CA’s advokathjælp hjælpe dig med at få det optimale ud af den situation. Du har intet at tabe”, siger Bo Behrmann.

Men også mere erfarne rotter kan have glæde af at få skarpe juridiske øjne på kontrakten.

”Når du får en personlig og individuel gennemgang af din kontrakt, finder du ud af, hvad der er vigtigt for dig og bliver opmærksom på, hvad man egentlig kan forhandle med. Du får tips og gode argumenter med i bagagen, og har derfor større chance for succes i en forhandlingssituation. Med CA Advokathjælp får du simpelthen en bedre kontrakt”, siger Bo Behrmann.

”Jeg tilmeldte mig CA Advokathjælp som en forsikring mod en uhensigtsmæssig fyring, men den skal i høj grad også ses som en investering, der kan give dig den bedst mulige ansættelseskontrakt. Det er den bedste investering, jeg længe har lavet”, slutter Bo Behrmann.


Hvordan er ansættelsesvilkårene i din nye kontrakt?

Medlemmer af CA+ kan få i forbindelse med nye job få gennemgået ansættelseskontrakt og ansættelsesvilkår hos CA Advokathjælps advokater. I de første 6 måneders medlemskab koster det 750 kr.  – derefter er det gratis.

Medlemskab af CA+ koster 55,- kr. om måneden, og er gratis for studiemedlemmer. Læs mere om tilmelding og vilkår for CA+.

Flere medlemshistorier

Vil du læse flere eksempler på, hvordan CA Advokathjælp har hjulpet medlemmerne, så klik her for overblik over Medlemshistorier.

Decorative