Afklaring

Afklaring sker ved, at du stiller dig selv spørgsmål, mærker efter og er ærlig over for dig selv. At du kender dine værdier i arbejdslivet, og finder ud af hvad du vil arbejde med.

Afklaringsguide - 7 punkter til jobafklaring

Betragt det som en personlig - og helt individuel - proces at finde vejen til netop dit gode arbejdsliv.

En metode til afklaring er at svare skriftligt eller mundtligt på spørgsmål. Du vil opleve, at når du skriver eller snakker og sætter ord på dine tanker, er du i gang med at bevidstgøre dig. Du vil få det lettere ved at finde retning, fordi du bliver afklaret.

1. Kend dig selv

Jo bedre du kender dig selv, jo større sandsynlighed er der for, at du kan træffe valg, der kommer indefra din egen kerne.

 • Er du udadvendt eller indadvendt?
 • Kunderelateret eller foretrækker du en tilbagetrukket position?
 • Ønsker du administrativt arbejde, eller er der fokus på dialog og samtale?
 • Hvor føler du, at du vil trives? Hvilket miljø?
 • Hvad kan og vil du tolerere, og hvor er dine grænser?
 • Hvordan har du det med internationale virksomheder med rejseaktivitet?
 • Hvordan har du det med forandringer?
 • Og har du lyst til selv at forandre dig på nogle områder?

De fleste mennesker ønsker udvikling, men de færreste ønsker at forandre sig. Det er vigtigt at vide, hvad man vil, men lige så vigtigt er det at vide, hvad man IKKE vil. Det er også afklaring.

2. At passe ind

Hvad skal der til, for at du føler, at du passer ind på en arbejdsplads og føler, at du trives og yder en god indsats?

Kig gerne tilbage i dit liv og se, hvad der tidligere har ført til succes for dig:

 • Hvilke faktorer var til stede?
 • Hvad gjorde du?
 • Hvad er dine værdier, din moral/etik, dit formål med at arbejde?

Afstem disse forventninger med virksomhedens vision og mission (tjek deres hjemmeside).

3. Faglige og personlige muligheder/udfordringer

 • Hvilke faglige udfordringer har du brug for?
 • Hvordan kan du arbejde henimod at få dem ind i et job?
 • Hvordan ønsker du at udvikle dig på det personlige plan?

Hvilke kompetencer har du brug for at udvikle?

Kan arbejdspladsen være medvirkende til denne udvikling?

 • Hvordan kan du bruge din personlighed i jobbet?
 • Hvad kan du tilbyde og bidrage med i jobbet? 

4. Tryghed

Hvad skal der til, for at du kan opleve tryghed i jobbet?

Tryghed i forhold til ansættelse/arbejdsforhold og tryghed i følelsen af, at du også fremover vil kunne varetage dit job?

5. Nævn de ting, du ‘elsker’ og de ting du ‘elsker’ at gøre.

Brainstorm.

 • Hvad er det du elsker at lave og foretage dig?
 • Hvad laver du, når du glemmer tid og sted? 

6. Dit mønster

Se om der er et TEMA eller mønster i dine svar. Om der er gentagelser, der er åbenlyse? For eksempel at være i naturen, skrive, opfinde, organisere, beregne, lære fra sig, bevægelse, bruge sproget, løse opgaver eller samtale/dialog med andre mennesker.

 • Er der et mønster i dit liv, når du har succes?
 • Hvad har du gjort tidligere, når du er lykkedes?
 • Hvad har din strategi været?

7. Når du lytter kommer svaret

Vær tålmodig med dig selv og stol på dine fornemmelser. De bedste ledetråde dukker ofte op på de mest usandsynlige steder og tidspunkter. Ofte når du lader dine tanker vandre og holder fri, modtager du inspiration. Når din daglige rutine brydes, og du lader dig selv være stille, kommer svarene.