Dine akademiske kompetencer

Af Lars Ulrik Jeppesen

Hvor vigtige er de, og hvordan bringer du dem i spil?

”Jeg synes altså ikke rigtig, jeg har nogle kompetencer…”

Jeg bliver tit overrasket, når jeg taler om kompetencer med studerende og ny-dimitterede. Jeg rådgiver rigtig mange i løbet af året, og næsten uanset hvad rådgivningen handler om (at planlægge sin videre karriere, skrivning af CV & ansøgning, gå til jobsamtale), så bliver dem, jeg taler med, for det meste ’blanke i blikket’, når talen falder på, hvilke kompetencer de rummer.

Det hyppigste svar er: ”Jeg har ikke rigtigt nogen kompetencer, jeg kan anvende i et job”. Derfor sidder jeg ofte tilbage med fornemmelsen af, at deres syn på kompetencer er noget, man først begynder at samle, når man starter i sit første fuldtidsjob. Hvis det vitterligt er tilfældet, så er det ’dælme op ad bakke’ at søge jobs!

”Come on” Karriere-Lars, er det overhovedet så vigtigt det der med at kunne sætte ord på sine akademiske kompetencer? 

JA! Det ér det af flere årsager:

 1. Ofte lægger vi mest vægt på de akademiske kompetencer i en udvælgelsessituation.

 2. Du kan, som jobsøgende, blive stillet spørgsmålet: ”Hvorfor er det, at vi skal ansætte dig i stillingen som XXXX”, og så er det ’selvmål’ ikke at kunne sætte ord på det, man er kompetent til.

 3. Som nyuddannet, er det ofte dine meritter, erfaringer og resultater fra studiet og studietiden, som du skal ud og ’sælge varen på’!

Hvad bør du overveje i kompetenceafklaringen?

At kunne adressere dine akademiske kompetencer er den allervigtigste øvelse, du kan lave. Det vil hjælpe dig så meget i din jobsøgning, CV-skrivningen, ansøgningsskrivningen og ved jobsamtalen.

Du bør også overveje:

 • Hvilke erfaringer har jeg indtil videre ’høstet’ via de ting, jeg studiemæssigt har beskæftiget mig med?

 • Hvad har jeg fået ud af de erfaringer? – Hvad har det givet mig? (hvad er udbyttet?)

 • På hvilken måde skaber erfaringerne en fordel, når jeg bringer dem ind i det næste job?

Model til afdækning af dine akademiske kompetencer:

Model til afdækning af dine akademiske kompetencer
Figur 1: Model: Akademiske kompetencer; egen tilvirkning

Det kan være en yderst besværlig øvelse at komme frem til dine stærkeste akademiske kompetencer. Derfor har jeg udarbejdet denne model, som gerne skulle gøre øvelsen lidt lettere.

1. Beskriv uddannelse og fokusområde:

Alle de kompetencer, vi har udviklet, er skabt i en kontekst, så for at undgå at skyde med ’spredehagl’ skal du vælge et fokusområde fra din uddannelse. Det kan være et af modulerne fra de første to semestre af din uddannelse, et valgfag eller et projekt/afhandling, som du har skrevet.

2. Hvilke erfaringer har du høstet?

Erfaringer vil være interessante for din kommende arbejdsgiver. Derfor er det væsentligt at få sat ord på de erfaringer, som arbejdet med fokusområdet har givet dig.

3. Forhold dig til den værdi, dine erfaringer kan skabe for virksomheden:

Når virksomheder rekrutterer, spørger de altid sig selv – ”What’s in for me” eller ”What’s in it for us”? For at være styrket ift. disse typer spørgsmål, er det en stor fordel at forholde dig til din potentielle arbejdsgivers udbytte.

4. Kompetencer:

Spørg dig selv; hvilke kompetencer har jeg fået ved at arbejde med mit fokusområde? Og ud fra mit arbejde med fokusområdet, hvad er jeg så bedre til end andet?

Hvad kan akademiske kompetencer så være?

Efter at have haft mange i rådgivning om akademiske kompetencer, gik jeg selv i tænkeboks. Jeg spurgte mig selv; hvad kan udbyttet være af at være studerende på en uddannelse som ex. cand.merc. eller en anden videregående uddannelse på enten bachelor eller kandidatniveau?

Nedenfor ser du nogle eksempler:

 • Strukturering – en bid af gangen, logisk

 • Projektorganisering og ledelse, sammensætning af teamet

 • Undersøgelser og design – interview, surveys, spørgeskemaer, fokusgrupper, sms-afstemninger

 • Sammenholde store datamængder – analysere, filtrere, udvælge, formidle

 • Evaluering – kvalitative & kvantitative metoder

 • Skabe modeller over noget komplekst – grafiske illustrationer…

 • Innovation, metoder, brainstorming, illustrere idéer

 • Kulturforståelse, brancher, miljøer, regioner, lande

 • Gruppeindsigt, indsigt i egne præferencer og evner, rollefordeling: Indpisker, overbliksindehaver, igangsætter, opsamler, socialt talent, optimist

Til sidst et eksempel

Lad os til sidst antage et eksempel med en nyuddannet cand.merc.HRM-studerende, der har valgt fokusområdet: Modulet: Strategisk HRM.

Udfyldt eksempel - akademiske kompetencer


Læs flere artikler og inspiration om Kompetenceafklaring >