swipegesture

Sådan får du succes med din MUS

Vær realistisk – Find krydsfeltet mellem dine ønsker og virksomhedens behov. Men det kræver, at du er godt forberedt til din MUS.

Artikel 3 Min.
af Ole Strand

MUS er ikke en gavebod, hvor du får alt det, du ønsker dig. Din leder vil typisk have begrænsede midler til rådighed til medarbejdernes udvikling.

Derfor er din største chance for succes ved udviklingssamtalen, hvis dine ønsker for din udvikling matcher virksomhedens behov.

Derfor bør du

  1. lave en ønskeliste for dine opgaver og din udvikling.
  2. lave en oversigt over virksomhedens behov.
  3. fokusere på de områder, hvor dine ønsker og virksomhedens behov matcher.

Selvfølgelig kan du også tage de ønsker med til MUS, som ikke umiddelbart matcher virksomhedens behov.

Du skal bare være klar over, at hvis du ikke kan overbevise din leder om, at de giver værdi for virksomheden, er chancen for at få dem opfyldt ikke særlig stor.

Forbered konkrete forslag til samtalen

Forbered dig og find frem til,

  • hvilke ønsker du har om nye opgaver, 
  • hvad det kræver af udvikling og nye kompetencer,
  • hvordan du opnår de nye kompetencer, der skal til for at varetage opgaverne.

Kan du ikke vente med at undersøge det nærmere, indtil du ved, om din leder synes, det er en god ide?

Jo, det kan du godt, men hvis du kommer med nogle konkrete forslag til samtalen, er du allerede et skridt foran, og din leder har noget helt konkret at forholde sig til – fx om det er noget, der kræver intern oplæring eller eksterne kurser, og hvad det vil koste i tid og ressourcer.

Jo mere konkrete forslag du tager med til samtalen, desto nemmere er det nemlig for din leder at forholde sig til det.

Lav din egen tjekliste til samtalen

Hvis MUS er sat i system i virksomheden, er der formentlig en bestemt MUS-skabelon, som I skal følge ved mødet. Og ellers har lederen formentlig lavet en dagsorden for samtalen.

Men du bør også selv lave din egen tjekliste for det, du gerne vil tale om til mødet. Du kan være nok så velforberedt inden samtalen, men kan alligevel glemme noget i kampens hede.

Så lav en liste over de vigtigste punkter, som du vil tale om på mødet, fx over

  • dine ønsker,
  • dine forslag og
  • dine argumenter.

Så har du en tjekliste, som du kan krydse af undervejs på mødet.

 

Denne artikel er et uddrag af CA's e-bog MUS - få mere udvikling i jobbet, hvor du kan få flere gode råd om MUS - og en værktøjskasse med bl.a. samtaleskema, kompetencehjul og udviklingsplan.

Download MUS - få mere udvikling i jobbet