swipegesture

Som selvstændig erhvervsdrivende eller freelancer har du med dit medlemskab af CA Advokathjælp adgang til faste prisaftaler. Så ved du, hvad du har at regne med.

Herunder finder du priserne på advokatbistand i forbindelse med de aftaler, der typisk er brug for, når du driver egen virksomhed. Du kan orientere dig i oversigten over skabelonerne fra CA Advokathjælp.

Søger du hjælp til opgaver, der ikke findes i overskrifterne her på siden, kan du købe advokatbistand til medlemspris 1.650 kr./time ekskl. moms. Det er ca. halv pris i forhold til mange andre specialiserede advokatkontorer. 

Rådgivning omkring ansættelseskontrakter med udgangspunkt i en af CA Advokathjælps skabeloner. 

Pris 1.000 kr. ekskl. moms pr. kontrakt. 

Rådgivning omkring ejeraftale med udgangspunkt i CA Advokathjælps skabelon.

Pris 3.000 kr. ekskl. moms pr. aftale.

Rådgivning omkring freelance-/konsulentaftale med udgangspunkt i CA Advokathjælps skabelon.

Pris 1.000 kr. ekskl. moms pr. aftale.

Rådgivning omkring hemmeligholdelsesaftale med udgangspunkt i CA Advokathjælps skabelon.

Pris 1.500 kr. ekskl. moms pr. aftale.

Rådgivning omkring udarbejdelse af kapitaloverdragelsesaftale med udgangspunkt i CA Advokathjælps skabelon.

Pris 1.000 kr. ekskl. moms pr. aftale.

Rådgivning i forbindelse med stiftelse af selskab. Pakken omfatter udarbejdelse af vedtægter og øvrige stiftelsesdokumenter samt gennemførelse af stiftelsen.

Prisen er 3.000 kr. for et ApS og 3.500 kr. for et A/S. Alle priser er ekskl. moms.