swipegesture

Mindre intensiv indsats - bliv fritaget for jobsøgning, når du skal starte i nyt job

Når du får nyt job efter have modtaget dagpenge i en periode, skal du normalt fortsætte med at søge 2 job om ugen helt frem til, du starter i dit nye job.

Du kan dog blive fritaget for at søge job, joblogge og komme til møder hos os og på dit Jobcenter, hvis du kan dokumentere, at du starter i ordinært fuldtidsjob. 

Du kan også blive fritaget, hvis du skal på barsel, efterløn, folkepension, tidlig pension eller du starter i uddannelse på fuld tid. 

Denne ordning hedder "mindre intensiv indsats", fordi du så ikke behøver gøre en intensiv indsats for at komme i job. 

Sådan bliver du fritaqet for jobsøgning m.m.

Du skal selv søge om at blive fritaget for jobsøgning, joblog og møder.

  • I de første tre måneder du er ledig, skal du søge om fritagelse hos CA.

    Du skal udfylde denne formular om fritagelse fra jobsøgning på Mit CA.

    Så svarer vi dig hurtigst muligt herefter, om du kan fritages for jobsøgning, møder mv.

  • Når du har været ledig i ca. tre måneder, skal du kontakte dit Jobcenter, for at blive fritaget. 

Når vi eller dit jobcenter har godkendt, at du er fritaget, behøver du ikke længere søge job eller joblogge. Du behøver heller ikke komme til samtaler i CA og på jobcentret.

Du skal stadig være tilmeldt som ledig og stå til rådighed

Du skal dog stadig stå til rådighed for et eventuelt arbejde som dit jobcenter henviser dig til.

Derfor skal dit CV på jobnet fortsat være udfyldt og søgbart. Du skal også opholde dig og have bopæl i Danmark.

Husk ! – det er vigtigt at du stadig er tilmeldt Jobnet som ledig i denne 6-ugers periode, selvom du er fritaget for joblog og møder, da vi ellers ikke må udbetale dig dagpenge.

Har du fået tjekket din ansættelseskontrakt?

Med nyt job følger også en ny ansættelseskontrakt. Hvis du er medlem af CA Advokathjælp, kan du få tjekket om ansættelseskontrakten  overholder de generelle lovkrav til ansættelseskontrakter,

I nogle tilfælde kan CA Advokathjælp også hjælpe dig til at forhandle bedre vilkår end arbejdsgiveren lægger op til i første kontraktoplæg. 

Læs mere om tjek af ansættelseskontrakten