swipegesture

Rådighedssamtale

Som ledig skal du i løbet af det første halve år deltage i 2 rådighedssamtaler med a-kassen. Første samtale inden du har været ledighed i samlet 3 måneder, og anden samtale inden du har været ledig i samlet 6 måneder.

Herudover skal a-kassen kun indkalde dig til en rådighedssamtale, hvis der opstår tvivl om din rådighed. Det kan fx være, hvis vi ikke i din joblog kan se, at du søger job som aftalt.

Hvad sker der ved rådighedssamtalen?

Ved rådighedssamtalen skal a-kassen sammen med dig se på, hvordan din jobsøgning er gået hidtil og lave en aftale for din videre jobsøgning.

Men a-kassen skal også lave en rådighedsvurdering, og tage stilling til, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet. Eller med andre ord: Har du søgt tilstrækkeligt med job til at du fortsat kan få dagpenge udbetalt.

I a-kassens rådighedsvurdering indgår:

  • Alle de opfordrede og uopfordrede ansøgninger du har registreret i din joblog
  • Om din jobsøgning har været seriøs og realistisk
  • Om du søger tilstrækkeligt bredt både ift. brancher og geografi
  • Om du har søgt et rimeligt antal stillinger pr. uge

Læs mere om rådighed og krav jobsøgning