swipegesture

G-dage hedder også arbejdsgivergodtgørelse.

Det er din arbejdsgiver, der skal betale dig godtgørelse for de 2 første hverdage, du er ledig. Godtgørelsen er på 940 kroner pr. dag og svarer til 7,4 timer. Timerne modregner vi i dine dagpenge.

For at kunne få udbetalt g-dage fra din arbejdsgiver, skal du have haft mindst 74 timers arbejde indenfor de sidste 4 uger op til, du blev ledig.

Arbejdsgiveren skal ikke betale dig g-dage hvis:

  • Du selv har sagt jobbet op
  • Du er begyndt et andet arbejde
  • Du er syg
  • Du holder ferie
  • Du går på efterløn eller pension

Hvis din arbejdsgiver ikke betaler dig g-dagene ved den anden lønudbetaling, efter du stoppede i jobbet, kan vi betale dig dagpenge for de 2 dage. Vi vil så opkræve beløbet fra din arbejdsgiver.

Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til at få dine penge. Du skal dog i første omgang altid selv henvende dig til arbejdsgiveren og bede om betaling for g-dagene.

G-dage, hvis du er dag-til-dag ansat

Hvis du er dag-til-dag ansat (fx løsarbejder eller vikar), betragtes hver dag, du har arbejdet mindre end fuld tid (7,4 timer), som den første ledighedsdag.

En arbejdsgiver kan på den måde komme til at betale helt op til 5 g-dage pr. uge. Din arbejdsgiver skal dog maksimalt betale 16 g-dage pr. kalenderår.

Se satserne for G-dage