swipegesture

Hvor mange job skal jeg søge?

Som ledig skal du være aktivt arbejdssøgende. Men hvad betyder det?

”Hvor meget skal jeg søge for at være sikker på at undgå tvivl om min rådighed?", er et af de faste spørgsmål, som CA's medarbejdere får.

Svaret er, at det altid er en individuel vurdering. Men vi har som tommelfingerregel, at hvis du søger minimum 2 fuldtidsjob i Danmark hver uge og mindst 1 job om ugen er søgt på et konkret stillingsopslag - og hvis du i øvrigt følger din jobplan - så kommer du ikke i klemme ved rådighedsvurderingen.

Der er ikke krav om et bestemt antal søgte stillinger i selve lovgivningen (se i faktaboksen nedenfor).

Tommelfingerreglen bygger på en række sager, hvor Beskæftigelsesministeriet har ført tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger og fastslået, at det ikke er nok, hvis man kun søger 1 job om ugen.

Beskæftigelsesministeriet har også påpeget, at man som udgangspunkt ikke kan nøjes med søge uopfordret. Man skal også skal søge opslåede stillinger. Kun hvis der fremgår andet af din jobplan, vil dét være udgangspunktet for rådighedsvurderingen.

Hvad gør du i ferieperioder, hvis der er færre job at søge?

Især i sommerferien bliver der slået færre faste stillinger op. De fleste virksomheder slår nemlig stillinger op i god tid inden ferien eller venter med stillingsopslaget til efter ferien.

Men det betyder ikke, at du kan slække på jobsøgningsaktiviteten, hvis du vil have dagpenge henover sommeren eller i julen.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange relevante job slået op, må du udvide jobsøgningen. Altså skal du søge bredere geografisk eller søge job, der ligger uden for dit arbejdsområde eller stillingsniveau. Du kan også supplere den klassiske jobsøgning ved at skrue op for de uopfordrede ansøgninger.

Hvis du vil holde ferie fra jobsøgningen i en periode, skal du meddele det til dit jobcenter senest 14 dage før ferien. CA får automatisk besked om din ferie fra jobcentret. Du kan ikke få dagpenge under ferien, men hvis du har optjent ret til feriegodtgørelse fra en arbejdsgiver eller feriedagpenge fra a-kassen, kan du få det i stedet under ferien.

Læs mere om ferie mens du er ledig

Skal du søge job, hvis du snart skal starte i et job?

Hvis du kan dokumentere, at du starter job på fuld tid eller du f.eks. skal på barsel eller starter fuldtidsuddannelse inden for de næste 6 uger, kan du blive fritaget for jobsøgning, hvis du bede dit jobcenter om at blive omfattet af ordningen Mindre intensiv indsats.

Det gælder dog ikke, hvis du starter i job med løntilskud.

Når dit jobcenter har godkendt din ansøgning om fritagelse for jobsøgning,

  • Behøver du ikke længere søge job og joblogge
  • Behøver du ikke komme til samtaler i CA og på jobcentret

Du skal dog stadig stå til rådighed for et eventuelt arbejde, som dit jobcenter henviser dig til.

 

Det siger loven

Der står ingen steder i lovgivningen, at man som ledig skal søge et bestemt antal stillinger. 

Der står derimod, at du som ledig er forpligtet til at være aktivt arbejdssøgende og søge alt rimeligt arbejde, som du kan varetage – på fuld sædvanlig arbejdstid og på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. Du er også forpligtet til at søge arbejde med op til 3 timers daglig offentlig transporttid.

Når a-kassen ved rådighedssamtalerne skal vurdere, om du har søgt tilstrækkeligt med job til at være 'til rådighed for arbejdsmarkedet', kommer det derfor helt konkret an på,

  • Hvilke kompetencer og erfaringer du har
  • Hvilke job du vil kunne være i stand til at varetage
  • Hvilke jobmuligheder, der har været
  • Hvilke job du har søgt, og 
  • Hvad der er aftalt i din jobplan om jobsøgning