swipegesture

Nye dagpengeregler for nyuddannede fra den 1. maj 2023

Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at der kommer nye dagpengeregler om nyuddannede fra den 1. maj 2023.

Information in english

Fra den 1. maj 2023 kommer der nye dagpengeregler for nyuddannede: 

  • Efter de første 3 måneders ledighed nedsættes dagpengene for de nyuddannede, som ikke er forsørgere.
  • Nyuddannede kan få dagpenge 1 år, hvor det før var 2 år.
  • Man skal opfylde et sprogkrav for at have ret til dagpenge som nyuddannet

Vi skriver i løbet af kort tid til alle som bliver berørt af de nye regler.

Forskel på, om du er ledig og nyuddannet før eller efter den 1. maj

 

Du er ledig nyuddannet før den 1. maj 2023

Du er ledig den 1. maj 2023 eller senere.

 

 

 

Dagpengebeløb nedsættes efter 3 måneder ledighed

Ja, hvis du ikke er forsørger 

 

Ja, hvis du ikke er forsørger

 

Dagpengeperiode

Ret til dagpenge i 2 år

Ret til dagpenge i 1 år

Sprogkrav for at få dagpengeret

Nej

Ja

Nedsat dagpengesats efter tre måneders ledighed 

Fra 1. maj 2023 bliver det månedlige dagpengebeløb for nyuddannede nedsat efter 3 måneders samlet ledighed – dog ikke hvis du har børn, som du har forsørgerpligt for. Det vil typisk være dine egne børn under 18 år, mens du ikke har forsørgerpligt for en samlevers børn.  

Ledighed før 1. maj tæller også med, men dagpengene kan dog tidligst nedsættes fra 1. maj.

Dagpengeret for nyuddannede

Dagpenge om måneden - de første 3 måneders ledighed

Dagpenge om måneden – efter 3 måneders ledighed

 

 

 

Nyuddannet uden forsørgerpligt – under 30 år

14.106 kroner

9.699 kroner

Nyuddannet uden forsørgerpligt – fyldt 30 år

14.106 kroner

12.253 kroner

Nyuddannet med forsørgerpligt

16.177 kroner

16.177 kroner

OBS: Beløbene i skemaet er cirka-tal. De kan afvige en smule fra de endelige tal, når vi får mere detaljerede regler fra Beskæftigelsesministeriet. 

Du kan få beregnet en individuel og måske bedre dagpengesats, hvis:

  • du har fået udbetalt løn i mindst 3 måneder, efter du afsluttede uddannelsen, og
  • der er gået mindst 6 måneder siden du afsluttede uddannelsen.

Dagpengeperioden halveres, hvis du bliver nyuddannet den 1. maj 2023 eller senere

  • Er du nyuddannet og når du at få udbetalt dagpenge inden den 1. maj 2023, har du ret til dagpenge i 2 år.
  • Hvis du først bliver ledig som nyuddannet den 1. maj 2023 eller senere, får du kun ret til dagpenge i en periode på ét år.

Har du fået arbejde efter endt uddannelse, men ikke nok til en ny dagpengeperiode, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret.

Nyuddannede skal opfylde et sprogkrav

Hvis du først får udbetalt dagpenge som nyuddannet den 1. maj 2023 eller senere, skal du opfylde et sprogkrav for at få ret til dagpenge.

Du opfylder sprogkravet, hvis du har

  • gennemført en dansksproget uddannelse (minimum gennemført 6. klasse i Folkeskolen) eller
  • bestået en prøve i Dansk 2.

Du kan også opfylde sprogkravet via arbejde. Det kræver, at du indenfor de sidste 24 måneder, har haft mindst 600 timers arbejde på højst 12 måneder.

Kontakt CA

Du er velkommen til at kontakte CA på 3314 9045, hvis du har spørgsmål til denne artikel.

Eksempler