Bortvist efter 11 år

Stressramt medarbejder blev bortvist med urette. Fik advokathjælp til at få sin løn, men måtte selv betale del af advokatregning pga. for sen indmeldelse i CA Advokathjælp.

Tidligt forår 2012. En medarbejder kører galt. De fysiske skader følges af stress og en sygemelding. Han bliver enig med chefen om at starte igen lige efter påske. Men kommer for tidligt tilbage. De følgende måneder gør han sit bedste for at følge med, selvom han stadig føler sig stresset.

”Jeg kæmper for at nå det hele, men det kniber. I oktober 2012 får jeg en advarsel med en frist på to dage til at lave nogle kunderegistreringer i systemet. Men jeg skulle også passe mit øvrige arbejde”, fortæller medarbejderen.

På grund af de andre opgaver når han ikke at få lavet registreringerne inden for fristen og bliver bortvist – efter 11 år i jobbet.

Måtte selv bære risikoen

Medarbejderen tager kontakt til CA Advokathjælp, som han var blevet medlem af nogle måneder inden. Men advokathjælps-forsikringen dækker først fuldt ud efter en karenstid på 6 måneder, så medarbejderen må selv betale retsafgifter og advokatomkostninger til den nedsatte timepris, som CA Advokathjælp tilbyder til medlemmer, som ikke opfylder karenstiden. 

”Desværre havde jeg ikke været medlem længe nok, så jeg måtte selv bære risikoen og betale mine advokatomkostninger. Derfor spurgte min advokat Steen Marslew fra advokathjælpen også, om jeg kunne klare det her psykisk og økonomisk. Men jeg følte, at det var lige præcis det, som var årsagen til, at jeg blev bortvist. De ville spare løn og havde håbet på, at jeg ikke havde kræfter og overskud til at gå rettens vej”, siger medarbejderen.

Forlig efter 7 måneder

Advokaten udtog stævning, og så gik de første måneder med processkrifter, inden sagen omsider kom for retten.

”Jeg blev bortvist den 8. oktober 2012, og retssagen var den 27. maj 2013, så det er rimelig lang tid at vente uden løn, før det blev afgjort”, siger medarbejderen.

Men så gik det til gengæld hurtigt. Under retssagen foreslog dommeren, at der blev indgået forlig om betaling af det halve års løn inkl. pension og feriegodtgørelse, som medarbejderen skulle have haft, hvis han var blevet sagt op normalt, dvs. næsten 400.000 kr. Men uden godtgørelse for usaglig opsigelse.

Et vink med en vognstang

”Selvfølgelig ville jeg gerne have haft en godtgørelse, men på den anden side havde advokaten advaret om, at jeg ikke kunne regne med det.  Med en retssag kunne det trække endnu længere ud, hvis vi skulle videre til landsretten. Med forliget er sagen lukket, og de har ikke nogen mulighed for at anke det. Så er det afgjort her og nu”, fortæller medarbejderen.

Med sit forslag havde dommeren givet et vink med en vognstang om, hvordan sagen ville falde ud, og modparten gik omsider med til forlig. Et godt forlig, mener advokat Steen Marslew, for netop spørgsmålet om godtgørelse for uberettiget fyring var fra starten usikkert.

”Vi har hele tiden været klar over, at medarbejderen næppe kunne få godtgørelse for usaglig opsigelse. Medarbejderen havde trods alt ikke udført det stykke arbejde, som han havde fået en advarsel om at gøre, og selvom fristen kan forekomme kort og urimelig, pegede det i retning af, at selve opsigelsen var saglig i juridisk forstand. Men til gengæld var der slet ikke grundlag for en bortvisning”, siger Steen Marslew fra CA Advokathjælp.

30.000 kr. til advokatbistand

Medarbejderens samlede udgifter til retsafgifter og advokat blev på 73.000 kr. Af dem blev arbejdsgiveren pålagt at betale knap 43.000 kr., så medarbejderen selv måtte betale knap 30.000 kr. til advokaten af egen lomme. Billigt i forhold til de 230.000 kr. efter skat, som medarbejderen fik ud af forliget, men dyrt i forhold til hvis CA Advokathjælp havde kunnet dække retsafgifterne og advokatregningen. 

”Jeg havde jo meldt mig ind i CA Advokathjælp, men ikke tidsnok, så jeg fortæller også min historie for at give andre en reminder om at sørge for at melde sig ind i tide – inden det brænder på”, siger medarbejderen, der i mellemtiden er startet i nyt job pr. 1. maj 2013.


Hvordan er ansættelsesvilkårene i din nye kontrakt?

Medlemmer af CA+ kan få i forbindelse med nye job få gennemgået ansættelseskontrakt og ansættelsesvilkår hos CA Advokathjælps advokater. I de første 6 måneders medlemskab koster det 750 kr.  – derefter er det gratis.

Medlemskab af CA+ koster 55,- kr. om måneden, og er gratis for studiemedlemmer. Læs mere om tilmelding og vilkår for CA+.

Flere medlemshistorier

Vil du læse flere eksempler på, hvordan CA Advokathjælp har hjulpet medlemmerne, så klik her for overblik over Medlemshistorier.