Hvis du har studiejob

Hvis du arbejder ved siden af studiet, skal du som studiemedlem være opmærksom på de muligheder og regler, der gælder i forhold til at kunne få dagpenge, når du afslutter studiet. Her kan du læse om nogle af de vigtigste regler og frister. 

Hvis du bliver opsagt eller din kontrakt udløber

Hvis din arbejdsgiver siger dig op, eller din kontrakt udløber i forbindelse med, at du afslutter din uddannelse, har det ingen betydning for din ret til dagpenge. Du må dog ikke acceptere et kortere opsigelsesvarsel, end du er berettiget til. 

Hvis du fortsætter i jobbet på mindre end fuld tid

Du behøver ikke nødvendigvis at sige dit job op for at kunne få ret til dagpenge. Mange gange kan det være en fordel at beholde et job på mindre end fuld tid, mens du søger et fuldtidsjob. Og i mange tilfælde vil du kunne få supplerende dagpenge, hvis du ikke arbejder mere end ca. 145 timer om måneden.

Forudsætningerne for at kunne få supplerende dagpenge er bl.a., at du aktivt søger fuldtidsjob, og at din arbejdsgiver frasiger sig et evt. opsigelsesvarsel fra din side, enten som en del af kontrakten eller ved at underskrive en såkaldt frigørelsesattest. Du kan evt. læse mere om supplerende dagpenge her.

Hvis du vil sige dit studiejob op

Der gælder særlige regler for retten til at modtage dagpenge, hvis man selv siger op. 

Hvis du ikke vil fortsætte i dit studiejob, efter du er blevet færdiguddannet, skal du have opsagt og fratrådt din stilling senest dagen før, du afslutter uddannelsen. Gør du det senere, bliver du pålagt en karantæne på 3 uger, hvor du ikke kan få dagpenge. Karantænen kan kun afvikles i en periode, hvor du har ret til dagpenge – det vil sige, at perioder, hvor du fx holder ferie eller af andre årsager ikke er jobsøgende, ikke tæller med.

Hvis jobbet er på mindre end fuld tid, kan du dog kræve, at din arbejdsgiver frasiger sig et opsigelsesvarsel fra din side, fx ved at skrive under på en frigørelsesattest, så du har mulighed for at søge om supplerende dagpenge. Vil din arbejdsgiver ikke det, kan du sige jobbet op uden at blive pålagt en karantæne. Bemærk dog, at du ikke kan få dagpenge i den periode, du stadig er ansat.


Læs mere om gratis studiemedlemskab i CA karrierepartner og a-kasse >