swipegesture

Sådan søger du uopfordret

Erfaringer viser, at over halvdelen af de job, der besættes, ikke bliver annonceret i jobannoncer og jobdatabaser. Men hvordan finder du så disse job, som der måske også er mindre hård kamp om? Svaret er at søge uopfordret og samtidig udvikle relationer.

Artikel 8 Min.
af Sanne Juel, Jimmy Buchmann og Lars Ulrik Jeppesen

Mange sender et antal uopfordrede ansøgninger til virksomhedernes HR-afdelinger i håb om, at et par af dem kan give en jobsamtale. Men virksomhedernes kandidatbanker bugner ofte med kvalificerede potentielle medarbejdere. Overvej i stedet en målrettet og vedholdende indsats, hvor du har fokus på at opbygge relationer til et antal kontaktpersoner i forskellige virksomheder.

1. Research

Undersøg hvilke virksomheder, afdelinger og arbejdsområder, der vil være interessante for dig – og hvem du vil være interessant for. Find – fx via dit netværk – de kontaktpersoner, som har fingeren på pulsen i forhold til, hvornår der kan være brug for en ny medarbejder, og hvilken type af profil der vil blive søgt.

2. Kontakt

Tilegn dig viden om den afdeling, du kontakter. Forbered spørgsmål og en kort, præcis og relevant præsentation af dig selv. Ring til kontaktpersonen og få svar på hvilke jobmuligheder, der er i afdelingen, og hvilke kompetencer de vil søge. Få lov til at sende CV og uopfordret ansøgning. Lav samtidig en aftale om, hvornår du ringer igen, så I kan drøfte det fremsendte.

Vær OBS på GDPR: De skærpede persondata-regler har fået virksomhederne til at forholde sig kritisk til de uopfordrede ansøgninger. Nogle virksomheder siger nej til dem, mens andre har lavet retningslinjer for, hvordan de skal håndteres, så der ikke opstår GDPR-problemer. Når du kontakter virksomheen, er det derfor vigtigt, at du også får at vide, hvordan du kan indsende dit CV og din ansøgning, så det flugter med deres GDPR-retningslinjer. 

3. CV

Tilpas dit CV bedst muligt til virksomheden og de mulige arbejdsområder. Brug input fra telefonsamtalen til at finde de nøglepunkter, du vil fremhæve i ansøgningen. Husk at fortælle, hvorfor du er en oplagt kandidat for virksomheden, og hvad der motiverer dig til at søge netop her.

4. Opfølgning

Det er vigtigt, at du følger op på fremsendelsen af dit CV og din ansøgning. Ring til kontaktpersonen og hør om dine jobmuligheder. Det er langt fra sikkert, at der er ledige stillinger her og nu. Prøv i stedet at få et møde, hvor du kan præsentere dig selv. Lykkes det ikke, så aftal, at du følger op igen om fx 2-3 måneder.

5. Møde

Uanset om der er en konkret stilling, eller virksomheden blot er interesseret i dig i forhold til kommende muligheder, er det en rigtig god idé at få lavet et møde (eller en decideret jobsamtale). Mødet giver dig mulighed for at få præsenteret dig godt, få flere informationer om virksomheden og styrke den relation, du har opbygget.

6. Relationsudvikling

Opfølgningen er vigtig. Den viser, at du er meget interesseret og vedholdende. Du sikrer dig også en position ’top of mind’ hos kontaktpersonen, når der skal rekrutteres en ny medarbejder. Husk, at det er dig, der skal styre opfølgningsprocessen, så sørg for hele tiden at have kontrollen ved at aftale, hvornår du følger op igen. Det er dig, der ’har bolden’!

RING...

Når du søger uopfordret, så bør du som udgangspunkt altid ringe til virksomheden, før du sender en uopfordret ansøgning fordi:

  1. Du får skabt en relation INDEN fremsendelse.
  2. Du får oplysninger til at styrke din ansøgning.
  3. Du optimerer din tid - hvorfor bruge tid på at skrive en målrettet ansøgning, hvis der simpelthen ikke er nogen som helst jobmuligheder i virksomheden.

Lav en ringe-dag, så du ved, det er den dag, du skal ringe. Lav et manuskript, med spørgsmål og præsentation, som du kan støtte dig til, hvis der er brug for det. Manuskriptet kan indeholde:

  • Hej, jeg hedder X, ringer jeg på et belejligt tidspunkt?
  • Jeg ringer, fordi jeg er interesseret i virksomhed X og afdeling X.
  • Brug smilestemmen og tal roligt og tydeligt.
  • Hold din elevatortale klar (hvem er du, hvad kan du, hvad vil du bidrage med?) maks. 20 sek. Vær forberedt på at holde samtalen i gang, selvom der ikke er job pt. Spørg fx: Hvilke stillingstyper har I i afdelingen? Er der en ledig stilling på vej? Hvilke faglige og personlige kompetencer søger I? Hvilke krav stiller I?
  • Aftal, at du følger op – så du er sikker på, der sker noget.

…OG SKRIV

Sådan bygger du din uopfordrede ansøgning op:

Firmanavn og adresse (+ dato)

Stav alt korrekt! Vær sikker på, at du sender til den ansvarlige person i firmaet.

Fængende overskrift

Sælg dig selv på én linje. Skab opmærksomhed. Nævn evt. din største styrke allerede her.

Motivation for at søge

Hvad er din passion? Hvad motiverer dig til at søge i lige præcis denne virksomhed? Hvor kan du gøre en positiv forskel i virksomheden?

Hvad kan du løse for virksomheden?

Hvad er det du kan? Hvordan kan du løse opgaver? Hvilken viden, energi og lyst kommer du med? Nævn evt. dine tanker vedr. arbejdstid, vikarjob, deltid, tiltrædelsesvarsel osv.

Faglig og erfaringsmæssig baggrund

Sælg dig selv kort og godt. Gerne i punktform. Nævn din faglige baggrund, din erfaring og evt. et godt eksempel fra din hverdag, hvor du har været en succes (maks. to linjer). Historier skaber kontakt og genkendelighed.

Personlighed

Hvad er dine spidskompetencer som menneske? Hvordan arbejder du sammen med andre, og hvilken type er du? Maks. 3-4 linjer. Gerne i punktform.

Afslutning

Besvar selv spørgsmålet: “Hvorfor skulle vi ansætte dig?” Gentag din indledning blot med andre ord. ’Slå med halen’ og sig det bedste om dig selv, som du ved, du kan stå inde for.

Layout

Én side, overskueligt, let tilgængeligt.

Tip: Tilmeld dig også webinarerne Det usynlige jobmarked og Research dig til jobbet med Lasso X (kun for medlemmer af CA, kræver login).

E-bog

Jobbet er dit

Stå stærkere i din jobsøgning. Start din kompetenceafklaring og få øvelser og inspiration til at skrive en træfsikker ansøgning og bliv klar til kommende jobsamtaler og tests.