swipegesture

Det skal du være opmærksom på, når du melder dig ledig som nyuddannet

1. Meld dig ledig den første dag, hvor du har ret til dagpenge

Hvis du ønsker at søge dagpenge, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk.

Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du melder dig ledig på Jobnet.dk.

Sådan melder du dig ledig 

2. Hvornår kan du få dagpenge fra?

Du har ret til dagpenge allerede fra dagen efter uddannelsen er afsluttet, hvis du har været medlem af CA i mindst ét år, før din uddannelse slutter, 

Hvis du ikke har været medlem i mindst ét år, har du først ret til dagpenge som nyuddannet en måned efter uddannelsens afslutning.

3. Dit studiejob kan have betydning for dine dagpenge

Hvis du har et studiejob, skal du overveje, om du vil fortsætte i det, efter du er færdig med uddannelsen. 

Hvis du fortsætter i jobbet, kan du vælge mellem flere dagpengemodeller, der har betydning for, hvor længe du kan få dagpenge, hvor meget du kan få, og om du skal opfylde et sprogkrav. Læs mere om de forskellige dagpengemodeller

Det kan også være at du ikke vil fortsætte i jobbet.

Her kan du se dine muligheder:

  • Du kan opsige dit studiejob og få fulde dagpenge. Du skal dog sige op tids nok til, at du overholder dit opsigelsesvarsel og kan stoppe i jobbet senest dagen inden du afslutter din uddannelse.

    Ellers kan du miste dagpenge i 3 uger, mens du har karantæne for selvforskyldt ledighed. hvor du ikke kan få dagpenge. Læs mere om selvforskyldt ledighed.

  • Hvis din arbejdsgiver siger dig op, eller din kontrakt udløber i forbindelse med, at du afslutter din uddannelse, har det ingen betydning for din ret til dagpenge. Du må dog ikke acceptere et kortere opsigelsesvarsel, end du er berettiget til. 

  • Du kan beholde jobbet og få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 145 timer om måneden. Det kræver dog at du opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge

4. Selvstændig virksomhed kan have betydning for dine dagpenge

Har du en selvstændig virksomhed er det meget vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke regler der gælder, hvis du vil fortsætte virksomheden og samtidig modtage dagpenge. I de fleste tilfælde kan du godt fortsætte virksomheden, men det kræver, at du opfylder en række regler for selvstændig virksomhed og dagpenge.

5. Ved studier i udlandet, skal du have bopæl og ophold igen i DK senest 14 dage efter uddannelsen

Hvis du har opholdt dig i udlandet under dit studie, skal du have bopæl og ophold i Danmark senest 14 dage efter du afslutter dit studie. Ellers kan du ikke opnå ret til dagpenge alene på baggrund af din afsluttede uddannelse. 

6. Ophold i Danmark inden studiestart

Du skal have haft ophold i Danmark umiddelbart før studiestart.

Er du EU-borger, og startede du studie i perioden fra 14. marts 2020 - 27. juni 2020 eller i perioden 9. januar 2021 - 17. april 2021, kan der dispenseres, hvis du pga. COVID-19-restriktioner ikke havde fysisk ophold i Danmark ved studiestart.

Ofte stillede spørgsmål om dagpenge for nyuddannede

Hvis du har fået SU i den måned, hvor du afslutter din uddannelse, har det ikke nogen betydning for din ret til dagpenge.