swipegesture

Det skal du være opmærksom på, når du melder dig ledig som nyuddannet

1. Meld dig ledig den første dag, hvor du har ret til dagpenge

Hvis du ønsker at søge dagpenge, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk.

Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du melder dig ledig på Jobnet.dk.

Sådan melder du dig ledig 

2. Hvornår kan du få dagpenge fra?

Du har ret til dagpenge allerede fra dagen efter uddannelsen er afsluttet, hvis du har været medlem af CA i mindst ét år, før din uddannelse slutter, 

Hvis du ikke har været medlem i mindst ét år, har du først ret til dagpenge som nyuddannet en måned efter uddannelsens afslutning.

3. Dit studiejob kan have betydning for dine dagpenge

Hvis du har et studiejob og fortsætter i det, efter du er færdig med uddannelsen, kan det have betydning for din dagpengeret. Du skal derfor være opmærksom på dine muligheder:

  • Du kan opsige dit studiejob og få fulde dagpenge. Du skal dog sige op tids nok til, at du overholder dit opsigelsesvarsel og kan stoppe i jobbet senest dagen inden du afslutter din uddannelse.

    Ellers kan du miste dagpenge i 3 uger, mens du har karantæne for selvforskyldt ledighed. hvor du ikke kan få dagpenge. Læs mere om selvforskyldt ledighed.

  • Hvis din arbejdsgiver siger dig op, eller din kontrakt udløber i forbindelse med, at du afslutter din uddannelse, har det ingen betydning for din ret til dagpenge. Du må dog ikke acceptere et kortere opsigelsesvarsel, end du er berettiget til. 

  • Du kan beholde jobbet og få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 145 timer om måneden. Det kræver dog at du opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge

4. Selvstændig virksomhed kan have betydning for dine dagpenge

Har du en selvstændig virksomhed er det meget vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke regler der gælder, hvis du vil fortsætte virksomheden og samtidig modtage dagpenge. I de fleste tilfælde kan du godt fortsætte virksomheden, men det kræver, at du opfylder en række regler for selvstændig virksomhed og dagpenge.

5. Ved studier i udlandet, skal du have bopæl og ophold igen i DK senest 14 dage efter uddannelsen

Hvis du har opholdt dig i udlandet under dit studie, skal du have bopæl og ophold i Danmark senest 14 dage efter du afslutter dit studie. Ellers kan du ikke opnå ret til dagpenge alene på baggrund af din afsluttede uddannelse. 

 

Ofte stillede spørgsmål om dagpenge for nyuddannede

Hvis du er forsørger, vil du som nyuddannet ledig få 82 % af den maksimale dagpengesats. Det svarer til 15.868,- kr. om måneden.

Er du ikke forsørger, vil du få 71,5 % af den maksimale dagpengesats. Det svarer til 13.836,- kr. om måneden.

Du kan få beregnet en højere dagpengesats efter 6 måneder, hvis du har haft indkomst i mindst 3 måneder, efter du har afsluttet din uddannelse.

Hvis du har fået SU i den måned, hvor du afslutter din uddannelse, har det ikke nogen betydning for din ret til dagpenge.