Kandidater til valg i CA, 2020

Nedenfor kan du se og læse mere om alle kandidater til valget, til CA's repræsentantskab. Valget løb fra 1/3-2020 kl. 9.00 til 31/3-2020 kl. 15.00 og er derfor lukket.

Se valgresultatet her.

Kandidater i Nordjylland:

Decorative

Cecilie Ellebæk Thomsen

36 år, Vodskov
Seneste uddannelse:  Cand.merc. Marketing 
Nuværende stilling: Udviklingskonsulent

Det vil jeg arbejde for i CA:
Jeg vil arbejde for, at CA har de bedste tilbud til medlemmerne, og sikre en større geografisk spredning i CA's tilbud. Målet er, at CA bliver det foretrukne valg for højtuddannede.

Jeg er uddannet cand.merc. i Marketing fra Aalborg Universitet. 
Min erhvervserfaring er både fra det private erhverv og det offentlige. Pt. arbejder jeg som udviklingskonsulent i en offentlig organisation, med fokus på politisk sagsbehandling og projektledelse.

 

Decorative

Jakob Brolin Gade

37 år, Aalborg
Seneste uddannelse: Cand.soc.
Nuværende stilling: Lektor på Aalborg Katedralskole

Tillidshverv i CA: Medlem af repræsentantskabet fra år 2016-2020 

Det vil jeg arbejde for i CA:
Jeg ønsker at blive valgt ind i CA for at sikre, at CA udvikler sig i retning mod flere medlemmer, flere tilbud og holder den gode, høje service og tilfredshed blandt medlemmerne.

CA skal stå endnu stærkere i hele landet, da alle dele af landet har brug for den gode hjælp og de gode tilbud, som CA tilbyder.

Jeg er underviser i erhvervsøkonomi og samfundsfag. Med fag som organisationsudvikling, afsætning, strategi og regnskab kan min faglige viden og praksis i høj grad medvirke til, at CA både kan sætte høje mål for A-kassens udvikling, men også er i stand til at opfylde dem til fulde.

Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde for blandt andet alumne foreningen for erhvervsøkonomistuderende fra Aarhus Universitet og fra Idrætshøjskolen i Sønderborg. Jeg har gennem min deltagelse i repræsentantskabet de sidste fire år opnået en stor forståelse for og erfaring med de udfordringer og mulige løsninger, som CA står overfor.

Jeg er god at have i et repræsentantskab, da min viden fra samfundsfaget bidrager til en dyb forståelse for A-kassernes politiske virkelighed. Min erhvervsøkonomiske baggrund sikrer forståelsen for den fornuftige drift, mens min store erfaring i bestyrelsesarbejde sikrer, at jeg lader min røst lyde og byder aktivt ind i udviklingen af CA.

Derfor er en stemme på mig – en stemme på en større A-kasse med flere tilbud og samme høje niveau.

 

Decorative

Bente Lindgren

55 år, Aalborg
Seneste uddannelse: Diplomleder-uddannelse
Nuværende stilling: Freelance Newplacementkonsulent

Det vil jeg arbejde for i CA:
Være med til at udbrede kendskabet til CA´s mange tilbud. Få virksomheder til i endnu højere grad at ansætte nyuddannede og seniorer.
Få indflydelse på CA’s fremtidige strategi. 
Se på hvordan medlemmer hurtigere kan få tid hos en karriererådgiver. 
Være med til at tænke endnu flere muligheder ind for arrangementer for medlemmer. 
Få tættere kontakt til erhvervslivet og netværke.

 

Decorative

Marianne Vagn Pedersen

55 år, Aalborg
Seneste uddannelse: Cand.scient.soc
Nuværende stilling: Ledelses- og udviklingskonsulent 

Det vil jeg arbejde for i CA:
Med en baggrund i den finansielle sektor og efterfølgende uddannelse som Sociolog (Organisationskultur og ledelse) har udvikling altid været vigtig for mig, både fagligt og personligt. Som medlem af CA har jeg gennem flere år nydt godt af de mange inspirerende og udviklende kurser og foredrag, ligesom jeg altid har mødt yderst kompetente rådgivere, når jeg har haft brug for sparring. Nu er tiden kommet til at give noget tilbage.

Jeg stiller derfor op til CA’s repræsentantskab og vil herigennem gerne være med til at styrke CA’s position på markedet og sikre, at de fortsat er en stærk sparringspartner og støtte for medlemmerne. Noget af det vigtigste i den forbindelse er efter min opfattelse, at CA forbliver skarp indenfor digitalisering og innovation. Både internt i organisationen og gennem medlemstilbuddene.

Derudover vil jeg arbejde for at styrke kendskabet til CA+. Arbejdsmarkedet bevæger sig i en retning, hvor vi kan forvente flere projektansættelser og freelancere. Det betyder, at CA vedvarende skal sikre, at de er attraktive – også for selvstændige.

Som medlem af repræsentantskabet bliver jeg en del af et stærkt netværk og kan være med til at sætte retningen for CA’s strategi og udvikling. Netop dét at have indflydelse og netværke er noget, der passer mig rigtig godt, og som jeg i høj grad får mulighed for i mit hverv som formand for Erhvervskvinder Aalborg.
Jeg er så heldig, at jeg har kunnet gøre min store interesse for ledelsesudvikling, organisationskultur og diversitet i ledelse til min levevej gennem egen rådgivningsvirksomhed. Som selvstændig ledelses- og udviklingskonsulent trækker jeg naturligt på mine kompetencer fra mine 25 år i den finansielle sektor, min baggrund som sociolog og min certificering som Erhvervscoach. 
Privat er jeg gift og bosiddende i Aalborg. Derudover er jeg mor til to voksne sønner og farmor til den skønneste lille dreng.

 

Kandidater i Midtjylland:

Decorative

Vivi Stensdal

55 år, Stouby
Seneste uddannelse: MPO
Nuværende stilling: Ledig

Det vil jeg arbejde for i CA:
Med udgangspunkt i en HA Int. og en HD-O har jeg skabt en international karriere, hvor jeg har arbejdet i både produktions-, service- og rådgivningsvirksomheder.
De seneste 12 år har jeg været HR-ansvarlig i to mellemstore vækstvirksomheder, HAMLET PROTEIN og K2 Management og dermed været tæt på både kandidater og beslutningstagere.
Jeg vil i repræsentantskabet bringe min førstehåndserfaring med kompetencer, rekruttering og udvikling i spil for i endnu højere grad at sikre, at CA skaber reel merværdi medlemmer.

 

Decorative

Mariann Vinding Slot Kristensen

38 år, Herning
Seneste uddannelse: Cand.merc. Marketing
Nuværende stilling: Selvstændig

Det vil jeg arbejde for i CA:
Jeg vil arbejde for, at CA når længere ud og mere rundt i landet med events og arrangementer. Derudover skal de tilbud, events og arrangementer, der tilbydes, være banebrydende og anderledes, således det ikke ligner det, vi kan få alle andre steder. 
Med mine mange år i event og mediebranchen vil jeg kunne bidrage til, hvorledes sådanne arrangementer kan skabes. 
Alt dette vil jeg naturligvis støtte op med mine mange års erfaring indenfor marketing, således vi tiltrækker de rigtige kandidater, for hvem det er relevant.

 

Decorative

Trong Nguyen

50 år, Galten
Seneste uddannelse: HD 2. del, 2. regnskab 
Nuværende stilling: Specialkonsulent ved Toldstyrelsen 

Det vil jeg arbejde for i CA:
Hvad vil jeg arbejde for? Jeg vil arbejde for, at:

1. De erhvervsaktive trives med deres arbejde
2. De arbejdssøgende kan komme på arbejde igen
3. De studerende kommer hurtigere ind på arbejdsmarkedet
 
Desuden vil jeg arbejde for at fastholde CA’s bestyrelse at have fokus på de retningslinjer, som repræsentantskabet har fastlagt.
Ydermere vil jeg arbejde for at sikre de optimale vilkår for alle CA’s målgrupper, uanset du er i beskæftigelse, arbejdssøgende eller er dimittend.
 
Mit bidrag
På baggrund af mine erhvervserfaringer kombineret med ca. 1 ½ års erfaringer som tillidsrepræsentant er jeg vant til at være i dialog med forskellige interessenter; at være bindeled mellem ledelsen og medarbejdere samt at varetage andres interesser. Disse erfaringer og kompetencer finder jeg meget anvendelige, såfremt jeg bliver valgt som medlem i repræsentantskabet.
 
Hvem er jeg?
Jeg er gift og er familiefar til to børn på 14 og 19.
Mine erhvervserfaringer omfatter bl.a. job som udsendt eksportmedarbejder i udlandet samt at have været projektansvarlig for et mindre firma. Jeg er ansat i Skatteforvaltningen (Toldstyrelsen) og har arbejdet her i en del år herunder ca. 1 ½ år som tillidsrepræsentant, da jeg arbejdede i Skattestyrelsen. Du finder flere oplysninger om mine erhvervserfaringer via mit LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trongnguyendk/
I min fritid elsker jeg at være sammen med familien, at træne bodyfit og se Netflix/Viaplay.
 
Decorative

Lisa Illik

35 år, Åbyhøj
Seneste uddannelse: BS Media- and Information Engineering and Design 
Nuværende stilling: Freelancer indenfor digital forretningsudvikling & kommunikation 

Det vil jeg arbejde for i CA:
Ingen ved med 100 % sikkerhed, hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud. Men tendensen er tydelig: opgaver, der kan automatiseres, vil – før eller senere – blive automatiseret. Dette bekræfter World Economic Forum, som har undersøgt konsekvenserne af den såkaldte fjerde industrielle revolution og konkluderer, at:

- flere traditionelle jobs forsvinder, og nye opstår
- flere af os bliver en del af den såkaldte Gig Economy, hvor vi sælger
vores arbejdskraft fra opgave til opgave, frem for at blive fastansat
- nye færdigheder kræves
 
Men hvilke færdigheder er der så brug for på fremtidens arbejdsmarked? Og hvordan tilegner jeg mig disse? Hvordan ser en god ansøgning ud, i gig-økonomien? Og hvordan vænner jeg mig til usikkerheden ved ikke at have en fast arbejdsgiver?
 
Ved at kunne svare på spørgsmål som disse og mere, kan CA profilere sig som stærk videnspartner for højtuddannede ledige og ikke ledige, på vej ind i morgendagens arbejdsmarked - og derved forblive markedets mest relevante A-kasse. Derfor vil jeg gerne arbejde med alt, der kan samles under overskriften ”CA 4.0 – fremtidens digitale forsikring, servicepartner og virksomhed”.
 
Jeg har altid været glad for CA’s ydelser, især de gange jeg har været ledig. Ved et tilfælde hørte jeg så om muligheden for at stille op til repræsentantskabet og ser det som fremragende mulighed for at give noget tilbage.
Jeg er 35 år gammel og har en tværfaglig baggrund i kommunikation og IT, fra Tyskland og Australien. I Danmark er jeg havnet, fordi jeg mødte manden i mit liv (som er dansker) under uddannelsen i Australien, tilbage i 2009.
 
Som Digital Projektleder – og senest som freelancer – har jeg i flere år hjulpet virksomheder i forskellige brancher med at tænke digitale muligheder ind i organisationen.
Nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve mine kræfter som sparringspartner for en bestyrelse og direktion.
 
Decorative

Elise Møller Andersen

26 år, Aarhus
Seneste uddannelse: Cand.ling.merc.
Nuværende stilling: Jobsøgende

Det vil jeg arbejde for i CA:
Som nyuddannet akademiker kan det være utrolig svært, på trods af både ønsket om og viljen til at arbejde for, at lande sit første job. Den situation kender jeg. Som medlem af repræsentantskabet i CA vil jeg blandt andet have fokus på de nyuddannede og sikre, at eventuel ledighed efter studiet bliver så givende og overkommelig som muligt, ved at hjælpe med forskellige værktøjer, der kan være med til at sikre den første ansættelse.

CA har været min a-kasse og karrierepartner gennem hele min studietid og efterfølgende ledighed, og i den periode har jeg gjort flittigt brug af alle CA’s tilbud.

CA skal blive ved med at være en karrierepartner for deres medlemmer. Som en del af repræsentantskabet, vil jeg arbejde på at skabe endnu flere muligheder for karriererådgivning, kurser, webinarer, gå-hjem-møder og videreuddannelse for alle medlemmer af CA. Jeg tror på, at en større og bredere viden og dermed en højere faglighed er vigtig - uanset om du er ledig eller i arbejde.  

Jeg vil kunne bidrage med stor virksomhedsforståelse, specielt inden for kommunikation og marketing. Jeg tror på, at min smilende profil, min videbegærlige og hårdtarbejdende natur, kan bidrage positivt til repræsentantskabet og for hele CA

Kandidater i Syddanmark:

Decorative

Christian Baungaard Christensen

30 år, Vejle
Seneste uddannelse: MA. International Studies 
Nuværende stilling: EU rådgiver ved Central Denmark EU Office (Bruxelles) 

Det vil jeg arbejde for i CA:
Som bruger af CA's tilbud da jeg boede i Kolding og søgte job for første gang efter endt uddannelse, havde jeg stor glæde af de forskellige tilbud som eks. kurser til kompetenceopbygning. Dog syntes jeg, at flere af tilbuddene kun var mulige at komme til i den østlige del af Danmark, og det er ikke altid lige nemt at passe transporten ind i et stramt budget. Derfor vil jeg arbejde for en hensigtsmæssig fordeling af arrangementer i hele landet.

Derudover vil jeg gerne hjælpe til at fortsætte CA’s gode arbejde og gøre endnu mere for, at der kan skabes flere relevante netværkstilbud til specielt nyuddannede.
Jeg arbejder lige nu for Region Midtjyllands EU Kontor i Bruxelles og har en MA i International Studies fra AU. Som cand.mag. ved jeg, hvor vigtigt det er at kunne sætte ord på sine kompetencer overfor arbejdsgivere og har selv brugt CA’s tilbud til dette.

 

Decorative

Marlene Fabricius Jepsen

29 år, Odense
Seneste uddannelse: Cand. mag i Engelsk- og International Virksomhedskommunikation
Nuværende stilling: Direktionsassistent hos Focus Advokater P/S 

Det vil jeg arbejde for i CA:
Til daglig er jeg direktionsassistent hos Focus Advokater i Odense, hvor jeg arbejder med organisation og ledelse fra a-z, fra strategi til HR. For mig er ordentlighed, respekt for det enkelte menneske og fokus på opgaven det vigtigste at dyrke. Både professionelt og privat.

Da jeg tilbage i sommeren 2017 dimitterede fra Aalborg Universitet, stod jeg ansigt til ansigt med ledigheden. En til tider skamfuld oplevelse. Det var CA, der viste mig, at netop ordentlighed, respekt for det enkelte menneske og fokus på opgaven, er vejen til at få verdens fedeste job.

Et møde med en A-kasse, der rummer dig, som du er, med alt du er, er et afgørende kriterie for at komme ud af ledighed med en følelse af at være lykkedes endnu mere i både dit professionelle og personlige virke. Mit arbejde i CA’s repræsentantskab vil derfor være med fokus på fortsat at styrke den ordentlighed, den respekt man som ledig bliver mødt med, og med fokus på opgaven - at finde det næste fede drømmejob uden at miste modet.
At være ledig må ikke være et tabu. Det er en mulighed - mulighed for afvikling og udvikling.

Hvad lige så vigtigt er, de tre samme faktorer er afgørende at dyrke for fortsat at sikre udvikling, når det fede job så er landet. Det rummer CA også.

Privat er jeg bosiddende i Odense, hvortil jeg immigrerede fra Aalborg i foråret 2019, da mit drømmejob bankede på døren. Jeg er en eventyrer, en drømmer og en livsnyder, og så er jeg god til at gribe de muligheder, som livet kaster min vej. Jeg er nysgerrig på mennesker og sætter en ære i at gøre en god gerning for andre. Og så er jeg ret vild med kaffe.

 

Decorative

Rikke Damgaard Hansen

33 år, Odense
Seneste uddannelse: Cand.negot.
Nuværende stilling: Ledig

Tillidshverv i CA: Repræsentantskabsmedlem siden 2016 

Det vil jeg arbejde for i CA:
Din stemme i Syddanmark.
Jeg ønsker igen at opstille til repræsentantskabet, da jeg stadig gerne vil arbejde for flere muligheder for CA’s medlemmer med fokus på Syddanmark.
Jeg arbejder for et bedre fagligt netværk blandt CA’s medlemmer, samt flere events og større dialog med det lokale erhvervsliv. Derigennem skal CA blive en stærkere karrierepartner, der bygger bro mellem a-kassens medlemmer og det lokale erhvervsliv. CA skal spille en mere markant rolle i Syddanmark og derved tilbyde de syddanske medlemmer endnu flere spændende faglige og lokale tilbud.

Mit navn er Rikke Damgaard Hansen, jeg er 33 år gammel og bor i Odense. Jeg har de sidste 4 år siddet i CA’s repræsentantskab, og jeg er slet ikke færdig med det arbejde, der er påbegyndt. Det fynske erhvervsliv giver nogle udfordringer i forhold til arbejdspladser, og der skal større fokus på, hvordan vi i særdeleshed kan hjælpe dimittender ind på det fynske arbejdsmarked. Jeg mener derfor, at CA skal have endnu større fokus på dets rolle som karrierepartner og facilitere virksomhedsbesøg og gæsteforedrag med relevante personligheder fra det syddanske erhvervsliv, således at vi som medlemmer får større indsigt og nemmere adgang til det lokale erhvervsliv.

Jeg har tidligere arbejdet med beskæftigelsespolitik, og jeg føler derfor, at jeg kan bidrage med nyttige og relevante bud på, hvordan CA bliver en endnu bedre karrierepartner, og hvordan vi som medlemmer bliver mere attraktive for jobmarkedet.

 

Decorative

Anne-Kristine Moody Jakobsen

44 år, Odense
Seneste uddannelse: cand.oecon.
Nuværende stilling: Konsulent

Det vil jeg arbejde for i CA:
Som medlem af CA’s repræsentantskab vil jeg arbejde for, at CA a-kasse har en stemme i debatten og påvirker meningsdannere inden for beskæftigelsespolitikken.

Som karrierepartner skal CA a-kasse udnytte den styrke, det er at tilbyde rådgivning og aktiviteter til medlemmer, uanset om de er i arbejde, uddannelse eller står uden for arbejdsmarkedet.

Jeg vil arbejde for at styrke netværk mellem medlemmerne og kontakten på tværs af virksomheder og brancher.

Jeg ønsker at skabe aktiviteter i hele landet på tværs af medlemsgrupper så CA a-kasse:
- Fortsat udvikler kursusudbuddet og udbuddet af gå-hjem-møder med fokus på karriereudvikling, personlig udvikling, ledelse og jobsøgning.
- Øger muligheden for netværksgrupper af faglig, branchespecifik eller interesseorienteret karakter, hvor møderne holdes på deltagernes arbejdspladser eller hos CA a-kasse.
- Styrker kontakten til erhvervslivet ved at invitere til arrangementer og erfaringsudveksling med medlemmer samt gennem opsøgende virksomhedskontakt med jobskabelse som formål.
-Forbliver en attraktiv karrierepartner ved at tilbyde individuel rådgivning og sparring på højt niveau.

Med en baggrund som cand.oecon. fra Syddansk Universitet, Odense har jeg arbejdet som projektleder, leder og konsulent på alle organisatoriske niveauer. Min erfaring har jeg fra interesseorganisationer, IT/telebranchen og pensionssektoren samt stat og kommune.

Mine opgaver har været mangeartede. Jeg har undervist, fungeret som netværksfacilitator, haft personaleansvar og indgået i bestyrelser og styregrupper. Som ung har jeg arbejdet i London, været handelspraktikant på ambassaden i Litauen og på højskole i Frankrig.

Jeg har været engageret i frivillige organisationer og haft forskellige tillidsposter i beboerbestyrelser, interesseorganisationer og sportsforeninger. I dag er jeg frivillig i Røde Kors, hvor jeg sidder i hovedbestyrelsen. Derigennem har jeg opnået bred erfaring med bestyrelsesarbejde, repræsentantskabsmøder samt internationale konferencer.

Min fritid bruger jeg i naturen og i samvær med andre, hvor jeg henter energi og inspiration.

 

Decorative

Niels Asger Nielsen

52 år, Blommenslyst
Seneste uddannelse: cand.merc.
Nuværende stilling: Ledig pensionsrådgiver

Det vil jeg arbejde for i CA:
Jeg vil som repræsentantskabsmedlem arbejde for, at CA altid bestræber sig på at tilbyde de ydelser og den service, som giver kunderne/medlemmerne størst mulig værdi pr. kontingentkrone. Er der ydelser, som efterhånden er overflødige eller har for lille værdi i forhold til indsatsen? Mangler der andre ydelser, service, tilbud og tillægsydelser, som medlemmerne ville sætte pris på? CA kan f.eks. være nødt til i fremtiden at fokusere endnu mere på tilbud om supplerende lønsikring, efterhånden som den offentlige dagpengesats falder i værdi i forhold til gennemsnitslønnen blandt medlemmerne. Jeg vil gerne arbejde for, at CA også i fremtiden giver mulighed for, at medlemmerne kan sikre deres økonomi så godt og billigt som overhovedet muligt.

CA omfatter i øjeblikket tilbud om husstandsforsikringer. Kan medlemstilbuddene udvides til at omfatte et tilbud om en privat pensionsordning og dertil hørende livsforsikringer ved død og sygdom? Der kan være medlemmer, som enten er ledige, selvstændige eller ansatte i virksomheder, der ikke tilbyder en firmapensionsordning, og disse grupper har ofte kun adgang til private, individuelle pensionsordninger, der både giver en dårlig dækning, er meget dyre og er besværlige at komme ind i. Jeg vil gerne arbejde for, at adgang til en privat, kollektiv pensionsordning til fornuftige priser og på fornuftige vilkår kan blive et medlemstilbud i CA.

Jeg er cand.merc. fra Århus Universitet og i øjeblikket ledig pensionsrådgiver af grunde, som man har kunnet læse om i medierne i december måned. Jeg håber meget på, at jeg i den kommende periode kan få lov at hjælpe CA til at blive en endnu bedre A-kasse og karrierepartner for højtuddannede i erhvervslivet.

 

Decorative

Ranuka Rajendram

29 år, Odense
Seneste uddannelse: Bachelor i kommunikation og digitale medier 
Nuværende stilling: Jobsøgende - ledig

Det vil jeg arbejde for i CA:
Jeg vælger at stille op til repræsentantskabet, fordi jeg gerne vil hjælpe med at udvikle CA til at blive den bedste karrierepartner. 

Jeg valgte netop som nyuddannet bachelor at kaste mig ud på arbejdsmarkedet. Da jeg ville være sikker på, jeg vidste, hvad arbejdsmarkedet kunne tilbyde mig, og hvilket område jeg havde mine stærkeste kompetencer indenfor. Lige siden jeg blev dimittend ledig, har det betydet rigtig meget for mig at have mulighederne til modtage den rette støtte og sparring i forhold til min videre karriere og jobs. Jeg har derfor et bredt erfaringsgrundlag indenfor ledighed, karriereafklaring og kompetenceudvikling, som er hovedelementerne, jeg synes CA's medlemskab skal bygge på. Et medlemskab hos CA skal kunne give medlemmerne sparring og rådgivning både inden, efter og under en ledighedsperiode, og vigtigst af alt ser jeg, at CA skal hjælpe os som medlemmer med at få muligheden og de rette værktøjer til at udvikle os.  

Jeg håber, I vælger mig til at blive en del af repræsentantskabet, så jeg kan hjælpe CA med at udvikle sig til den bedste karrierepartner. 

Kandidater i Hovedstaden:

Decorative

Søren Kai Dresmer-Hansen

48 år, Vedbæk
Seneste uddannelse: Cand.merc.SOL
Nuværende stilling: Virksomhedsrådgiver

Tillidshverv i CA: Medlem af repræsentantskabet i en årrække og suppleant. Medstifter af CA for selvstændige.

Det vil jeg arbejde for i CA:
Som mangeårigt medlem af CA vil jeg arbejde for at fortsætte og udbygge den tryghed, CA giver dets medlemmer, med seriøs, kvalificeret sparring og rum til at forbedre sine muligheder for lige det, man vil - BÅDE når man er ledig, men også ved jobskifte, karriereudvikling eller med mål for selvstændig virksomhed.
Mit mål er også at bibringe den selvstændiges stemme til repræsentantskabet og evt. bestyrelse gennem års erfaring, da mange CA'ere ofte agerer og erhverver sig som selvstændige erhvervsdrivende eller partnere eller virksomhedsejere.
Nogen går endda fra jobtager til jobmagere, det skal tages med.
Sidst - og ikke mindst - vil jeg arbejde for - og med - at CA bibeholder sin helt egen stemning af velkommenhed, professionalisme og løsningsorienterethed. Noget jeg ikke til dags dato har oplevet noget lignende.
Vores (medlemmernes) stemmer og ideer skal kunne gå til bestyrelsen via RP, men de dygtige CA medarbejdere er selv gode til at bringe nye ideer og tiltag til trone, så vi sikrer, at de allerbedste ideer kommer i fremdrift i CA til gavn for ALLE CA medlemmer - fra alle lag.

Godt valg til alle!

 

Decorative

Josiah Sarquah

40 år, København Ø
Seneste uddannelse: Cand.Merc.
Nuværende stilling: Controller, ass. site leader, bestyrelsesarbejde, privatrådgiver, bestyrelsesudd., advisor til startups 

Tillidshverv i CA: 1. Suppleant til CA’s repræsentantskab 2008-2010 (meget interessant og værdiskabende). 
2. Mentor (2016-2017) – Mentorordningen – for 2 studerende. Denne proces og program gav mig evner til at kunne ”pay it forward”, via min sparring, vejledning og coaching. Jeg vil opfordre alle til at fuldføre denne relationstrategi - gøre det samme som mig.

Det vil jeg arbejde for i CA:
Jeg er dansk født afrikaner med hang og energi til at skabe en bedre tilværelse. Jeg har desværre været suppleant i mange år. Men jeg vil faktisk endnu mere, og tiden er moden til dette tiltag, hvorfor jeg stiller op. Med afrikansk blod i mig og opvokset med den danske kultur, mener jeg, at jeg netop kan bidrage at bygge broer mellem etniske minoriteter samt samle Danmark og repræsentere København.

Min Mission / kampagne er at styrke foreningslivet via:
A. Vækst (DK og intl). - Set i lyset af den nye (som ikke er så ny mere) dagpengereform, ses der muligheder for at få nye segmenter; ledere og selvstændige. Vi skal heller ikke glemme de unge, de er vores fremtid, og de skal også erhverves. Når vi nu er i gang, hvorfor optager vi så ikke dem med anden baggrund end etnisk dansk også. A-kassen må også være mere international.
Jeg håber, at vi kan have en vedvarende bæredygtig vækst på 4-6 %.

B. IT - Driftsfællesskaber med andre a-kasser så vi får råd til mere IT.
Men også så folk kommer ind på hjemmesiden. Dertil digitalisering/IT som kan håndtere dagpenge-modtagerne samt nye politiske tiltag.

C. Fans - Fankultur - Jeg vil kæmpe for at have fans af vores a-kasse; folk som følger os, snakker om os, kommer til møder, etc. Jeg vil kæmpe for, at medlemmer får "value for deres money". Jeg mener, at det er med til at fylde tanker af positivitet op samt forhøje kendskabsgraden.

Udover førnævnt vil jeg fortsætte med at blive et fordelagtigt aktiv, som sparringspartner til bestyrelsen og direktionen. Jeg er en god analytiker, der navigerer rundt i spændingsfeltet mellem økonomi/strategi /organisation/politik/jura og administration. Jeg håber virkelig, at min profil har charmeret dig til at stemme på netop mig.
Linkedin profil: https://www.linkedin.com/in/josiahsarquah/

 

Decorative

Sanni Grych

53 år, Hvidovre
Seneste uddannelse: Cand.Merc. 
Nuværende stilling: Project Manager

Det vil jeg arbejde for i CA:
KOMPETENCER:
Lige nu er jeg Project Manager for interne forandringsprojekter. Derudover har jeg arbejdet med human ressource, marketing og har erfaring som selvstændig erhvervsdrivende. Jeg har været medlem af CA siden 1990, hvor jeg afsluttede cand.merc. på CBS.

MIT FOKUS FOR CA:
Jeg ser CA som en a-kasse, der virkelig hjælper og inspirerer medlemmerne.
Min indflydelse vil jeg gerne bruge på at sikre, det fortsætter til gavn for både dem mellem job og dem, som er i arbejde.

Det er vigtigt for mig at fastholde organisationens fokus på højtuddannede akademikere, så rådgivningen ikke skal favne alt for bredt.

En stemme på mig skubber på i retning af prioritering af kvalitet foran kvantitet i ydelser, udforskning af om der kan opnås mere synergi mellem de mange kompetente medlemmer samt videreudvikling af digitale løsninger og tilbud.

Jeg oplever, at medarbejderne hos CA gør en stor indsats. Det er vigtigt, at det bliver værdsat, og at de daglige rammer er motiverende at arbejde i.

På forhånd tak, hvis du vil give mig din stemme. Hvis mit bidrag til CA kan gøre en forskel vil det være en fornøjelse.

 

Decorative

Anni Lisbet Wibroe

59 år, København K
Seneste uddannelse: Cand. merc. SOL
Nuværende stilling: Censor i økonomi og afsætning 

Det vil jeg arbejde for i CA:
Noget af det, der ligger mig på hjertet, er at bevare og bidrage til:

Karriererådgivningen skal fortsat have det høje niveau. Det er mit mærkeområde, for hvor er jeg selv blevet rådgivet godt i ny retning og geografisk - og løftet personligt.

Offensiv på dagpengeområdet - gerne i samme fine stil som nu. CA må gerne blande sig i debatten om fx dagpengebeløbets størrelse - så den ikke ender på et rent lommepengeniveau.

Jeg har været medlem af CA i en pæn årrække og kan med glæde konstatere, at a-kassen gør en rigtig god figur - som jeg gerne bidrager til.

 

Decorative

Claude Jeppesen

41 år, Gentofte
Seneste uddannelse: Finansiering og Regnskab
Nuværende stilling: Jobsøgende

Det vil jeg arbejde for i CA:
Jeg er enormt stolt af at være medlem i CA, og jeg vil arbejde for, at CA kan tilbyde sine medlemmer flere relevante services samt arrangementer både til de jobsøgende og for dem, som er i job. Jeg har været testperson og deltaget i flere arrangementer samt haft kontakt med flere rådgivere i CA, hvilket betyder, at jeg har god erfaring med huset.

Min baggrund: Jeg har været tidligere professionel balletdanser med 12 års international erfaring, samt læst HA almen og Finansiering & Regnskab. Jeg har arbejdet som commercial business analyst i Falck og som investeringsanalyst i PFA.

Mange af CA’s kurser er ”standardiseret” og grunden til at jeg gerne vil være en del af repræsentantskabsvalget er, at jeg kan se potentiale i at udvikle de eksisterende tilbud af kurser og arrangementer. Jeg mener, at der er et behov for at tilføje flere nye typer kurser samt arrangementer. Dette kan være et skræddersyet forløb som eksempelvis et outplacement forløb også til dem, som er ledige eller et ”jobsearch academy”, hvor der arbejdes mere individuelt og samtidigt i gruppe over en koncentreret tid.

Når det kommer til gå hjem-møder, vil jeg omfavne bredere, og emnerne kan varieres i forhold til samfundet, tendenser og efterspørgslen generelt.
Yderligere vil jeg arbejde for, at CA får nogle faglige introduktionskurser fx i strategi, regnskabsanalyse, økonomi samt marketing. Dette kunne være et kortere arrangement, hvor det vil give den jobsøgende et brush up eller åbne op for nye muligheder, som tilsammen skal hjælpe den jobsøgende med at lande jobbet. Case solving er enormt efterspurgt i rekrutteringen, og her vil CA også kunne tilbyde et arrangement evt. i samarbejde med en virksomhed.

 

Decorative

Hans Peter Hartsteen

42 år, København N
Seneste uddannelse: cand.merc.
Nuværende stilling: Lektor

Tillidshverv i CA: 
2016- Medlem af Repræsentantskabet
2016- Medlem af Bestyrelsen
2016- Medlem af Bestyrelsen for CA Advokathjælp

Det vil jeg arbejde for i CA:
Siden 2016 har jeg været medlem af Bestyrelsen og Repræsentantskabet i CA.
Jeg stiller med glæde op til endnu en periode, fordi jeg er engageret i den fortsatte udvikling af CA.
Jeg er passioneret erhvervsdemokrat og repræsenterer Københavns forbrugere i Coops øverste ledelse samt i bestyrelsen for forsyningsselskabet Radius. I begge roller arbejder jeg for øget bæredygtighed og borgerinddragelse.

I Repræsentantskabet for CA arbejder jeg for tre værdier: Tillid, Inddragelse og Uafhængighed.
I CA møder vi først hinanden med Tillid: Mellem ”ledige og A-kasse” eller ”medarbejdere og ledelse” – ja i alle vores relationer. Den tillid betyder alt for mig.
Når vi træffer beslutninger, bør vi Inddrage så meget viden som muligt for at danne det bedst mulige beslutningsgrundlag. Repræsentantskab, medlemmer og medarbejdere bør høres og inddrages, når store beslutninger træffes. Det er vores fælles organisation, og det har jeg stor respekt for.
CA er den eneste A-kasse, der har direkte valg til den øverste ledelse. Vi er Uafhængige af faglige forbund, politiske partier og pengeinteresser. Det er unikt, og det skal vi værne om.
Som cand.merc. har jeg tidligere arbejdet som direktør og konsulent, men arbejder i dag med at undervise fremtidens serviceøkonomer i økonomi og forretningsudvikling. I 2018 var jeg medstifter af Tænketanken Demokratisk Erhverv.

 

Decorative

Maja Pilgaard Jensen

51 år, Birkerød
Seneste uddannelse: Change Management certificering 
Nuværende stilling: Business Controller

Tillidshverv i CA: Suppleant til repræsentantskabet 2016-2018

Det vil jeg arbejde for i CA:
Jeg vil være med til at sikre den gode udvikling i CA med relevante tilbud til alle medlemmer.
Både medlemmer der er i job - hvad enten det er fast, freelance eller studiejob - og de, der har brug for sparring/hjælp til at finde det næste job.
Jeg har selv været ledig og ved derfor af personlig erfaring, hvor vigtigt det er at blive mødt som et menneske fremfor et nummer i rækken. Det gør vi i CA, og det skal vi blive ved med.
Min faglige baggrund er inden for IT-implementeringer, Business Controlling og regnskab, så det vil primært være mine kompetencer inden for økonomistyring, som jeg vil bringe i spil både i Repræsentantskabet og i sparringen med CA’s ledelse.
Jeg har desuden erfaring fra bestyrelsesarbejde både fra min datters privatskole og fra en tidligere periode i CA’s repræsentantskab, og jeg deltager altid aktivt og engageret i arbejdet.
Som person er jeg bl.a. imødekommende, struktureret og engageret – og jeg møder altid nye mennesker med et åbent sind og et smil.

Tak for din opmærksomhed og fortsat god dag.

 

Decorative

Henrik Sand Madsen

52 år, København V
Seneste uddannelse: Cand.merc. International Business (AU) & Mastercoach 
Nuværende stilling: Partner, Ledelsesrådgiver & Exec. Coach

Det vil jeg arbejde for i CA:
Jeg har brugt CA både som dimittend, dagpengemodtager samt erhvervsaktiv med brug for kvalificeret støtte til at komme videre med karrieren. Jeg har et stærkt ønske om, at CA forbliver det fortrukne valg af karrierepartner og a-kasse for højtuddannede i erhvervslivet. 

Derfor vil jeg først og fremmest arbejde for, at mobilisere medlemmerne gennem nye digitale tilbud, samt sikre en fortsat tilpasning og fremtidssikring af CAs værditilbud til alle medlemmer. 

Mit andet fokusområde er de selvstændige erhvervsdrivende og freelancere der udgør en voksende del af erhvervslivets fundament og CAs medlemsgrundlag. Jeg brænder for, at CA bliver en endnu mere synlig og attraktiv sparringspartner for denne målgruppe.

Jeg vil desuden arbejde for en fortsat sund og balanceret økonomi der sikrer relevante ydelser til et konkurrencedygtigt kontingent.

Med 20 års erfaring som strategisk rådgiver for private og offentlige virksomheder, vil jeg som medlem af repræsentantskabet bidrage bredt i forhold til forretningsudvikling, de digitale udfordringer samt en sund og agil arbejdskultur.

 

Decorative

Gitte Sauerberg

54 år, København S
Seneste uddannelse: cand.jur.
Nuværende stilling: ledig med selvstændig bi-beskæftigelse 

Det vil jeg arbejde for i CA:
Jeg har været medlem hos CA i en del år og oplever CA som en super god a-kasse.

Jeg vil gerne arbejde for, at CA fortsat er en god og nærværende a-kasse.
Jeg tror på, at vores arbejdsmarked fortsat er under stor forandring i den måde, vi former vores arbejdsliv på med ansættelsesformer, der er anderledes end den traditionelle faste ansættelse.

Der kommer i stigende grad til at være endnu flere projekt-, freelance, associerede, selvstændige, semi-selvstændige, virtuelle, landegrænse overskridende ansættelsesformer. CA bør favne denne udvikling og udvikle endnu flere tilbud til denne type af karriere.

Herudover er det vigtigt, at CA fortsat udøver politisk påvirkning af lovgivningen i medlemmerne interesse. Det vil jeg rigtig gerne være med til!

Jeg har en baggrund som jurist og har i en lang årrække arbejdet med HR og arbejdsret og har derfor en solid erfaring med ansættelsesforhold på det danske arbejdsmarked.

 

Decorative

Christian Guldberg Madsen

31 år, Vanløse
Seneste uddannelse: Cand.mag. i kommunikation 
Nuværende stilling: Projektkonsulent 

Tillidshverv i CA: Suppleant i repræsentantskabet 2018- 

Det vil jeg arbejde for i CA:
Har de seneste to år været suppleant i repræsentantskabet og synes, det var utroligt spændende at komme bag facaden på organisationen og være med til den strategiske udvikling.
En familieforøgelse i 2018 betød imidlertid, at jeg aldrig fik lagt så meget energi i CA, som jeg gerne ville have.

Derfor vil jeg, hvis jeg bliver valgt ind, stadig arbejde for endnu bedre kurser og ikke mindst sammenhæng og progression i kurserne, så man fx vil kunne tage en hel eller dele af en moduluddannelse - uanset om man er ledig eller i arbejde. Og det skal ikke kun være de klassiske cv, power point og photoshop kurser. Selv har jeg haft stor glæde af CA´s kursus i præsentationsteknik. Så forløb, der udvikler en personligt og mental, er jeg stor fortaler for.

Det, tror jeg på, kan være med til at sikre, at flere bliver i beskæftigelse.

Derudover vil jeg arbejde for, at endnu flere - særligt nyuddannede - bliver klar over, hvor stor en glæde man kan have af den faglige tilknytning, som en a-kasse eller fagforening kan give. På et arbejdsmarked i stærk forandring og med stadig flere midlertidige ansættelser, bør man som a-kasse til en hver tid kunne sit raison d’être på rygmarven. Og der ser jeg en udfordring, man godt nok allerede er opmærksom på, men som ikke desto mindre kan være en game changer ift. at drive a-kasse i fremtiden.