Vi spørger en af de førende headhuntere, om han har samme fornemmelse?

"Den digitale transformation ændrer alt i virksomhederne, og det kan man godt kalde for en form for rastløshed", siger Lars Holm Marcher, partner i Holm Marcher & Co.

"Set i et lidt større perspektiv skal den igangværende digitale transformation ses i lyset af den fjerde industrielle revolution, som ruller hen over os i disse år. En revolution hvor milliarder af mennesker forbindes via mobile enheder med enorm regnekraft, lagerkapacitet og ubegrænset adgang til viden. Disse tendenser kombineret med en række teknologiske gennembrud inden for områder som kunstig intelligens, robotteknologi, Internet of Things, selvkørende køretøjer, 3D-print samt nano-teknologi og bio-teknologi gør, at det ikke kun er marketing, der skal hankes op i, men hele virksomheder og hele brancher for den sags skyld".

Digitale og innovative speedbåde i vandet

"Historisk set har marketing været i førersædet, når det kommer til strategi og i et vist omfang også forretningsudvikling – set fra kundevinklen. Det virker som om, at dette ikke er tilfældet længere, snarere tværtimod", siger Lars Holm Marcher.

"De virksomheder, der for alvor forsøger at genopfinde sig selv i den digitale tidsalder, har alle placeret mindre enheder – skal vi kalde dem for speedbåde – som arbejder ud fra selvstændige agendaer, væk fra hovedkontoret, og netop her er CMO’en for alvor sat udenfor døren. Langt hen ad vejen er det samme tilfældet hos de klassiske reklamebureauer og mediebureauer. Sandsynligheden for, at Designit bliver budt op til dans i forbindelse med transformationsprocesser, er en hel del større, end den er hos fx McCann".

Lars Holm Marcher citerer Forrester Research Dive Brief (1. nov. 2016, red.), der spår:

  • At least 30 pct. of CMOs will be canned (fyret, red.) in 2017 because they do not have an array of skills required to achieve a digital transformation of the business.
  • Disappointment with agencies and a growing need for data-driven customer insights will also spur CMOs and CIOs to collaborate better internally.
  • More CMOs are expected to restructure marketing to integrate the customer experience.

C-level har hånden på kogepladen

Har CMO’en stadig nogle ”fordele” i forhold til mange CEO’er?

"Nej, faktisk ikke. Historisk set har omsætningsmæssige bølgeskvulp og vigende markeder kunne håndteres af salgs- og marketingsindsatser. Det er ikke længere tilfældet. I dag er der tale om tsunamier, der radikalt ændrer virksomheder og brancher. Derfor oplever C-level i dag et større ”her og nu”-pres for at sikre virksomhedens overlevelse og har dermed hånden direkte på kogepladen. Så jeg er ikke enig. Tværtimod er det min opfattelse, at C-level i dag fokuserer på digitalisering og dermed i en række tilfælde er længere fremme i bussen end CMO’en", siger Lars Holm Marcher, og fortsætter:.

"I de fleste tilfælde har CMO’en nok at gøre med at holde sig up to speed på omstillingen fra offline til online på et mere praktisk plan".

CMO’erne har rigtig mange fokusområder

Hvor ligger fokusområderne for CMO’erne?

"Jeg mener, det er områder som Customer Experience, Content Marketing, Purpose, Mobile First, Personalization, Big Data, Social, Omnichannel og video for bare at nævne en lille del af de nye fagområder, en CMO forventes at kende".

"Kompleksiteten og de i øvrigt fantastiske muligheder, som følger med, gør, at de fleste CMO’er har meget lange dage på kontoret. Hvis man kombinerer dette med den hastighed, de digitale forandringer rammer os med, så tror jeg, at de fleste CMO’er, som sidder med ansvaret for disse områder, er relativt meget i tvivl om, hvad der skal til, og hvad fremtiden kommer til at bringe".

Prøv at uddybe i lyset af den rastløse CMO?

"Dilemmaet for de CMO’er, som sidder med overvejelser om at skifte spor, er, at hele deres skoling og erhvervserfaring er nøjagtig lige så meget under forandring som virksomheden selv. Måske har de held til at finde en virksomhed, der er knap så langt fremme som deres nuværende, men et sådan skift vil formentlig ikke være den mest langsigtede løsning, men i stedet bringe dem tilbage til, hvor de startede – blot et par år ældre".

"Evnen til at omstille sig og være i stand til at redefinere sig selv i en ny tidsalder vil derfor efter vores mening være afgørende for de CMO’er, som ønsker at blive i gamet. I vores optik er det ikke nødvendigvis den klogeste dreng i klassen inden for alle discipliner, der vil opnå fremtidig succes. Det vil derimod personen, der kommer med viden og indsigt nok til at træffe de rette beslutninger samt sikre de rigtige medarbejdere, tilføje mening til deres arbejdsliv og samtidig skabe et miljø af frihed og indflydelse".

"Så for at vende tilbage til dit spørgsmål, om vi tror, at den digitale udvikling og transformation kommer til at ændre radikalt ved CMO’ens rolle og arbejdsopgaver i virksomhederne – så er svaret helt klart JA!"

"Der er ufattelig mange nye presbolde, men også mange nye muligheder. Hvor et af de centrale fokuspunkter er Customer Experience tankegangen, som gør det muligt at få marketing funktionen helt ind i virksomhedernes maskinrum igen", slutter Lars Holm Marcher.


Denne artikel har været bragt i magasinet 'Markedsføring', som udgives af CA's samarbejdspartner Dansk Markedsføring. 

Som CA-medlem får du rabat på medlemskab af Dansk Markedsføring - Læs mere om fordelene