Når jobbet rammer de nyuddannede

Jeg har simpelthen ikke tal på de gange, hvor jeg har følt mig trampet på, nedgjort og ydmyget.

Af Ole Strand, CA a-kasse

Mindre frihed og faglighed - for lidt tid - nye chefer og kolleger - ukendte hierakier. Der er mange udfordringer,  når de nyuddannede starter i det første job. Bogen 'Fra Studie til arbejdsliv' giver gode råd om, hvordan de selv og deres ledere bedst tackler disse udfordringer.  

Decorative

"Tiden gik bare i starten, og jeg kunne vågne op om morgenen og tænke: "Skal det være sådan her de næste 40 år?'. Når jeg kom hjem fra arbejde, havde jeg brugt al min mentale energi".

Sådan fortæller en nyuddannet akademiker om sit job i i en statslig styrelse. Hun er ikke alene. De nyuddannede går fra et studiemiljø, hvor de fleste har samme alder og faglige interesser til en arbejdsplads med mange forskellige faggrupper, hvor der ikke nødvendigvis er særlig mange, der ligner eller tænker som dem. I de  omgivelser skal de forholde sig til sig selv, deres faglighed og alle drømmene fra studiet. Det er en hård overgang for mange.

Udfordringer førte til ny bog 

De mange udfordringer for dimittenderne, når de rammer arbejdslivet - og hvad man kan gøre ved det - er beskrevet i den nye bog 'Fra studieliv til arbejde', som er skrevet af Line Palle Andersen og Helle Bach Riis. Bogen bygger på interviews med 23 akademikere om deres første 5 år på arbejdsmarkedet. Det var Line og Helles egne første joberfaringer, som gav anledning til bogen.  

"Vi oplevede begge, at det er en kompliceret proces at finde sin plads på arbejdsmarkedet, at blive glad for sit arbejde, og ikke mindst få arbejdet til at passe ind i livet", skriver de i bogen.

Bogen fortæller om en række nyuddannedes oplevelser med deres første job - og så giver forfatterne gode råd til, hvordan man som nyuddannet i sit første job - eller som leder for en nyuddannet - kan tackle de udfordringer. 

Mindre tid til livet 

"Det kan godt være at jeg slipper for at lave lektier. Til gengæld har jeg ikke noget liv. Jeg syntes, det var så ensomt at begynde at arbejde. Størstedelen af mit sociale liv foregik i en periode kun i min frokostpause", siger en af informanterne i bogen.

Det er et fællestræk for alle interviewede i bogen, som fortæller om mindre tid til  familie, venner, sig selv, fritidsaktiviteter, sport og frivilligt arbejde, når de begynder at atbejde - især i de de første 6-12 måneder fylder jobbet meget.

Hele livsstilen som studerende, siger man farvel til, når man begynder at arbejde. På arbejdspladsen er der ofte en meget større spredning i alder, livsstil, interesser end på studiet, og når arbejdsdagen er slut, går man hver til sit.  

Svært at finde sig til rette

Samtidig kræver det også kræfter at komme ind i et nyt professionelt fællesskab. Man skal finde sig selv i det, og man skal accepteres som kompetent og ligeværdig af kollegerne.

Chefer, ledelse og kolleger er et stort tema i bogen. De nyuddannede bruger mange kræfter på at gennemskue hierarkier, magtspil og kommunikationsveje og finde ud af, hvordan man forholder sig til chefen og påvirker arbejdsgange på jobbet. I nogle tilfælde gør dårlig elller manglende ledelse på arbejdspladsen det heller ikke nemmere at finde sine ben.

Når den nye bliver trampet på

En nyuddannet ingeniør fortæller blandt andet om en ældre kollega, som skulle hjælpe hende i gang i jobbet, men som trynede hende, og konsekvent præsenterede hende i organisationen som den nye 'praktikant'.  

"Jeg har simpelthen ikke tal på de gange, hvor jeg har følt mig trampet på, nedgjort og ydmyget. Jeg var længe i tvivl, om jeg kunne sige til min chef, at jeg havde problemer med ham, Men han forstod det godt og har sørget for, at vi ikke arbejder på de samme projekter. Måskde har det været nemmere for mine kolleger at sætte ham lidt på plads, fordi de havde mere erfaring. Men jeg var helt nyuddannet ,og vidste ikke, hvordan man tacklede en type som ham".

Historien er måske ekstrem, men den understeger nogle af de udfordringer, som de nyuddannede har på arbejdspladsen. Derfor er bogen en god reminder til alle, om at tage godt imod de nyuddannede virksomhederne - De er på sin vis 'nye i trafikken', så vis hensyn. Og følg de gode råd i 'Fra studie til arbejsliv'.


 

Fra studie til arbejde - gode råd

Gode råd fra Line Palle Andersen og Helle Bach Riis om, hvordan de nyuddannede kommer godt i gang med jobbet: 

 

Sådan klarer du det nye job

1. Vær tålmodig
Drømmejobbet er sjældent noget, man får, men noget man selv skaber - i takt med at man gradvis bliver mere aflklaret med, hvilke opgaver  msn synes er spændende.

2. Det tager tid at vænne sig til større ansvar
Det kræver erfaring at blive mere selvsikker i det nye job, og det tager tid at få erfaring. På samme måde tager det også tid, at bevise for sine kolleger, at man mestrer opgaverne. Med tiden vil de få tillid til dig, og du vil få tillid til dig selv.

3. Bed om feedback fra din leder
Bed din leder om feedback, når du leverer de første resultater. Vis, hvad du har lavet, og vær åben over for båd kritik og ros. Bliv klar på målene, og spørg, om det er sådan, at din chef forventer, at opgaver skal løses.

4. Tag det alvorligt, hvis du ikke føler, at du præsterer
Hvis du ikke har tilstrækkkeligt med arbejdsopgaver, eller ikke føler at du kan levere tilfreddsstillende, så skal du reagere på det. Sats kke på, at ingen opdager noget, og at det nok løser sig med tiden. Ledelsen holder mere øje med tingene, end man forventer.

5. Få hjælp hos en mere erfaren kollega 
Hvis det er muligt, så søg en gang imellem råd hos en mere erfaren kollega om succeskriterier for løsning af opgaver, hvordan beslutningskulturen fungerer og 'sådan gør vi her'-viden. De fleste vil gerne hjælpe med et godt råd. 

Det kan chefen gøre

1. Tag godt imod nyansatte
Sørg for at arbejdsplads, IT, passswords er på plads - og lav generel introduktionsplan for den første tid. Udnævn evt. en buddy til praktiske spørgsmål og frokost

2. forventningsafstemning
Hjælp dem med, hvor meget tid I forventer, at de bruger på en opgave, hvordan forankring af opgaven foregår, og hvordan kommunikationen i virksomheden er.

Følg op på mentorordninger - det kan være en god ide, at en mere erfaren medarbejder tilknyttes den nye, men lad være med at give alle de kedelige, rutineprægede opgaver til den nye kollega.

3. Skab overblik
En startplan skaber tryghed - et samlet overblik over arbejdsopgaver er en stor hjælp. Introkursus til it-systemet - eller en manual er nødvendig.

4. Udnyt de nyuddannedes viden 
Lad den nye medarbejder fortælle om sin nyeste viden fra universitetet, og sørg for, at han eller hun får mulighed for at bruge den.

5. Mening motiverer
Hvis bare én opgave opleves som meningsfuld, vil den nye medarbejder falde hurtigere til.

 

har du lyst til at læse mere?

Decorative

”Fra studie til arbejdsliv” er en rigtig god støtte til den nyuddannede. Den viser at man ikke er alene, og giver rigtigt gode råd - både til nyuddannede og til ledelsen - om,  hvordan overgangen går så glat som muligt.

Læs mere og køb bogen her